Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jest dobrze, ale nie spoczywajmy na laurach


Tak w jednym zdaniu moglibyśmy podsumować wyniki raportu „Polityka i życie codzienne. Niemieckie spojrzenie na Polskę i Rosję” dotyczące postrzegania Polski i Polaków w Niemczech.  O wizerunku nie tylko Polski, ale również Rosji w Niemczech, dyskutowali wczoraj (26.06.2013 r.)  Cornelius Ochmann z Fundacji Bertelsmanna oraz dr Agnieszka Łada, dr Jacek Kucharczyk i Łukasz Wenerski z Instytutu Spraw Publicznych.

Wizerunek Polski w Niemczech zmienia się bardzo powoli, ciągle istnieją w nim stereotypy. Pytając o skojarzenia, ze słowem „Polska” lub „Polacy”, nadal silny jest stereotyp złodzieja samochodów. Z drugiej strony, co raz częściej pojawiają się skojarzenia pozytywne – Polacy są dobrymi pracownikami, a w samej Polsce panuje rozwój gospodarczy. „Słynna polnische Wirtschaft to teraz synonim wzrostu gospodarczego, a nie bałaganu, jak kiedyś. Niemcy dostrzegają polski rozwój ekonomiczny” podkreślali zgodnie dr Agnieszka Łada  i Cornelius Ochmann. „Coraz przychylniej Niemcy charakteryzują również Polaków. Dostrzegają przede wszystkim naszą pracowitość, przedsiębiorczość i życzliwość”, wskazywał Łukasz Wenerski. Prawie trzy czwarte ankietowanych jest przekonanych, że stosunki polsko – niemieckie  układają się dobrze. „Taki rezultat bardzo cieszy. Jest to najlepszy wynik od roku 2000, kiedy ISP po raz pierwszy przeprowadził badanie wizerunkowe Polski w Niemczech”, podkreślała dr Łada.

Z pozytywną oceną polskiej gospodarki kontrastuje wciąż niedobry wizerunek państwa polskiego, które postrzega się jako nadmiernie zbiurokratyzowane i niewolne od korupcji. Niemcy nie są nadal w większości przekonani, że w Polsce panuje podobny do zachodnioeuropejskiego system demokracji parlamentarnej czy że respektowane są wolności obywatelskie oraz prawa mniejszości narodowych. „Martwi to szczególnie, bo przecież są to typowe cechy państwa członkowskiego UE, jakim od dziewięciu lat jest Polska”, wskazywał dr Kucharczyk. – „Świadczy to o niedostatkach wiedzy Niemców na temat współczesnej Polski”.

Zdecydowanie gorzej w oczach Niemców wypadają Rosjanie. Wśród skojarzeń dominuje alkohol (16%) i negatywna percepcja rosyjskiego systemu politycznego. Oceniając  typowe cechy państwa, ankietowani wskazują, że w Rosji panuje korupcja a biurokracja utrudnia załatwienie najprostszych spraw, istnieje również duży problem z przestrzeganiem praw mniejszości. „Wyniki raportu pokazują, że społeczeństwo niemieckie nie traktuje Rosji ze specjalną taryfą ulgową, co długo w Polsce zarzucano”, zgodnie podkreślili uczestnicy spotkania. 

 
Zachęcamy Państwa dozapoznania się z najnowszym raportem ISP:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Seria podkastów Inspirator wyborczy. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter