Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach


W obliczu globalnych i lokalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem powietrza i postępującą globalizacją konieczna jest radykalna zmiana sposobu budowy i przebudowy miast. Ważnym polem działania mogą być programy rewitalizacji, które powinny kłaść nacisk na podnoszenia jakości życia mieszkańców, a więc również przyczyniać się do ograniczania negatywnych zjawisk oddziaływujących na zdrowie i jakość życia mieszkańców (takich jak zanieczyszczenie powietrza, hałas, podwyższone ryzyko na drogach) oraz na środowisko naturalne i jego zasoby. Chociaż Ustawa o rewitalizacji z 2015 pomija te aspekty, na szczeblu globalnym, europejskim i krajowym dostępne są odpowiednie koncepcje i narzędzia planistyczne oraz dokumenty programowe, które mogą być użyteczne we wdrażaniu zrównoważonego planowania i zarządzania.
Niniejsze opracowanie ukazuje wielowymiarowość rewitalizacji, podkreśla negatywne skutki nieefektywnych modeli rozwoju miast oraz przedstawia pokrótce narzędzia i działania wspierające efektywne  wykorzystanie zasobów i energii oraz transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w mieście. W publikacji podsumowano również dwa programy strategiczne: „Modelowa rewitalizacja miast” w Polsce oraz program efektywnej energetycznie rewitalizacji miast w Niemczech, a także zaprezentowano wybrane praktyki z obu krajów, które mogą posłużyć za inspirację.  Czytaj całą publikację >>>
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter