Rok publikacji: 2018
Polityka Społeczna

Efektywna energetycznie rewitalizacja kluczem do poprawy jakości życia w polskich miastach

Pobierz publikację:
W obliczu globalnych i lokalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem powietrza i postępującą globalizacją konieczna jest radykalna zmiana sposobu budowy i przebudowy miast. Ważnym polem działania mogą być programy rewitalizacji, które powinny kłaść nacisk na podnoszenia jakości życia mieszkańców, a więc również przyczyniać się do ograniczania negatywnych zjawisk oddziaływujących na zdrowie i jakość życia mieszkańców (takich jak zanieczyszczenie powietrza, hałas, podwyższone ryzyko na drogach) oraz na środowisko naturalne i jego zasoby. Chociaż Ustawa o rewitalizacji z 2015 pomija te aspekty, na szczeblu globalnym, europejskim i krajowym dostępne są odpowiednie koncepcje i narzędzia planistyczne oraz dokumenty programowe, które mogą być użyteczne we wdrażaniu zrównoważonego planowania i zarządzania. 

Niniejsze opracowanie ukazuje wielowymiarowość rewitalizacji, podkreśla negatywne skutki nieefektywnych modeli rozwoju miast oraz przedstawia pokrótce narzędzia i działania wspierające efektywne  wykorzystanie zasobów i energii oraz transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w mieście. W publikacji podsumowano również dwa programy strategiczne: „Modelowa rewitalizacja miast” w Polsce oraz program efektywnej energetycznie rewitalizacji miast w Niemczech, a także zaprezentowano wybrane praktyki z obu krajów, które mogą posłużyć za inspirację. 

 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter