Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Agnieszka Łada przewodniczącą Rady Dyrektorów PASOS


Dr Agnieszka Łada, Kierownik Programu Europejskiego ISP wybrana została przewodniczącą Rady Dyrektorów PASOS – Policy Association for an Open Society.

PASOS jest siecią zrzeszającą 50 niezależnych think tanków w ponad 27 krajach w Europie i Azji Centralnej. Jego celem jest promowanie i wspieranie demokracji, praw człowieka, praworządności i rozwoju ekonomicznego oraz społecznego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych. ISP jest członkiem założycielem sieci.

„Pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Dyrektorów tak prężnie rozwijającej się sieci, jaką jest PASOS, to dla mnie wielki zaszczyt ale i duże wyzwanie, bo stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele. Dziękuję Przyjaciołom z organizacji członkowskich za zaufanie.”, powiedziała Agnieszka Łada po wyborze.

Na zaproszenie Instytutu członkowie PASOSu zgromadzili się pod koniec listopada w Warszawie na swojej dorocznej konferencji „Demokracja, Partnerstwo, Rozszerzenie” oraz Walnym Zgromadzeniu. Podczas konferencji debatowali  na temat wspierania demokracji, polityki sąsiedztwa i rozszerzenia UE. Stanowiła ona okazję wymiany poglądów między ekspertami z regionu oraz urzędnikami, głównie z MSZ i dyplomatami z ambasad.

Agnieszka Łada weszła w skład Rady Dyrektorów PASOS w zeszłym roku. Funkcja Przewodniczącej, którą obecnie objęła, wiąże się z koordynowaniem prac Rady, podejmującej kluczowe dla sieci decyzje, reprezentowanie sieci wspólnie z dyrektorem zarządzającym oraz stały kontakt z Sekretariatem PASOS. „W najbliższych miesiącach kluczowe będzie dla PASOSu wzmacnianie współpracy pomiędzy członkami, pozyskanie nowych organizacji w regionach, które są najsłabiej reprezentowane w sieci, jak Azja Centralna oraz stała praca nad jakością rekomendacji, z jakimi chcemy docierać do decydentów”, ocenia Łada.


Zapisz się do newslettera
Newsletter