Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

ISP organizatorem wizyty studyjnej dla młodych obywateli Białorusi


Spotkaniem w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła się w poniedziałek 21 listopada wizyta studyjna w Polsce, zorganizowana  w ramach projektu "Partnerzy w Europie: Warszawa - Bruksela - Mińsk. Wizyty studyjne na temat integracji europejskiej dla młodych białoruskich liderów opinii publicznej".

Wizyta studyjna w Polsce odbywa się w dniach 21 – 30 listopada. Jej odbiorcami są młodzi obywatele Białorusi, zainteresowani funkcjonowaniem sfer administracji publicznej, biznesu, edukacji, a jednocześnie aktywnie zaangażowania w rozwój społeczeństwa obywatelskiego we własnym kraju.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzą dwa miasta: Warszawę (21-28 listopada) oraz Poznań (28-30 listopada).

Pobyt w Warszawie koncentruje się na spotkaniach z reprezentantami instytucji rządowych, analitykami organizacji pozarządowych oraz pracownikami przedstawicielstw instytucji Unii Europejskiej w Polsce.
Poza wizytą w Sejmie uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w spotkaniu z Panem Arturem Michalskim, Dyrektorem Departamentu Wschodniego MSZ, odwiedzili Fundację Schumana oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka.
Ponadto Białorusini spotkali się dr Grzegorzem Makowskim z Instytutu Spraw Publicznych, dyskutowali z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich,  Fundacji Stefana Batorego oraz Fundacji Edukacji dla Demokracji. Ważnym wydarzeniem był udział w międzynarodowej konferencji „Demokracja, Partnerstwo, Rozszerzenie. Wyzwania dla Europy, wyzwania dla polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej”.
W czasie wizyty w Warszawie, jej uczestniczy odwiedzili również siedzibę telewizji Belsat. W planach jest także spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce

Podczas dwudniowego pobytu w Poznaniu Białorusini wezmą udział w wydarzeniach towarzyszących (side events) Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwo Wschodniego.

Wizyta studyjna w Polsce jest drugą z wizyt zorganizowanych w ramach projektu "Partnerzy w Europie: Warszawa - Bruksela - Mińsk. Wizyty studyjne na temat integracji europejskiej dla młodych białoruskich liderów opinii publicznej". Pierwsza obyła się w Brukseli w dniach 16 -22 października.

Celem wizyt studyjnych organizowanych przez Instytut Spraw Publicznych jest przedstawienie integracji europejskiej jako impulsu do reform gospodarczych i szansy na rozwój demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka. Chcemy jednocześnie zaprezentować dziedziny w których Polska może służyć jako przykład pozytywnych zmian ekonomicznych, politycznych oraz społecznych.

Wizyty studyjne organizowane są we współpracy z Belarusian Institute for Strategic Studies oraz European Partnership for Democracy
 


  • Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu programu polskiej pomocy rozwojowej. 


Zapisz się do newslettera
Newsletter