Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Badanie: Polacy Czesi, Łotysze i Bułgarzy o Parlamencie Europejskim pół roku przed wyborami


Z wyników badań przeprowadzonych przez cztery instytuty z Polski, Czech, Bułgarii i Łotwy wynika, że wciąż niewiele osób w tych krajach zdaje sobie sprawę z tego, że posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się w wyborach powszechnych. Za polską część badania odpowiada Instytut Spraw Publicznych.

 
Jak wybierani są posłowie do Parlamentu Europejskiego?

Badanie pokazuje, że w państwach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2009 r., wiedza na temat Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jest wciąż niewielka. Spośród wymienionych krajów, najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytanie o sposób wyboru posłów do PE było w Bułgarii– 57%. W Polsce było ich tylko 40%. 27% Polaków uważa, że członków PE wybierają ze swego grona posłowie i senatorowie, a 14% – że wyznacza ich rząd. Na Łotwie i w Czechach poprawnej odpowiedzi udzieliło jeszcze mniej osób – ok. jednej trzeciej (odpowiednio 34,8% i 32,3%). Instytut Spraw Publicznych systematycznie sprawdza wiedzę Polaków na ten temat. Podobne sondaże przeprowadzono w 2003, 2004 i 2009 r. Najnowszy miał miejsce we wrześniu 2013 roku. W tym wypadku badanie dało możliwość porównania polskich wyników z odpowiedziami respondentów z innych krajów UE: Bułgarii, Czech i Łotwy.Wyniki badania PASOS Polska

Zapisz się do newslettera
Newsletter