Rok publikacji: 2023
Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej – wnioski z ośmiu lat funkcjonowania i propozycje zmian

Pobierz publikację:
  • Konieczne są działania upowszechniające informacje na temat dostępności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej.
  • Obok kryterium majątkowego należy także uwzględnić oceny uwarunkowań niemajątkowych wnioskodawcy.
  • Należy rozszerzyć grupę uprawnionych także o małych i średnich przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji majątkowej.
  • Trzeba uwzględnić w systemie akademickie poradnie prawne jako jeden z podmiotów uprawnionych do ubiegania się o prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
  • Rozszerzenia wymaga zakres świadczonej pomocy o reprezentację klientów poza sądami i możliwość przygotowywania pism procesowych oraz pisemnych opinii prawnych.
  • Niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów badania jakości świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
  • Trzeba rozszerzyć możliwości finansowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i rozwiązać problem podatku VAT. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter