Rok publikacji: 2020
Polityka Społeczna

Road map. Fostering decent working time regulation in the public sector through reinforced employee involvement

Pobierz

Czas pracy i sposoby jego organizowania stanowią jeden z najważniejszych elementów składowych warunków pracy.


Wyzwania związane z pracą z domu, która niespodziewanie stała się koniecznością dla dużej grupy Europejskich pracowników pod wpływem pandemii COVID-19, a także strukturalne zmiany w sposobach organizowania pracy w związku z pojawieniem się nowoczesnych technologii komunikacji w ostatnich dekadach sprawiły, że zagadnienie czasu pracy jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Nowe technologie przyniosły wraz z licznymi korzyściami także zagrożenie pracy bez ograniczeń czasowych – w tym kontekście ustanowienie regulacji w zakresie prawa do rozłączenia staje się pilne i ważne dla coraz większej grupy osób. Wzrost produktywności pracy w związku z automatyzacją i cyfryzacją doprowadził rozwinięte gospodarki do punktu, w którym kwestionuje się zasadność 40 godzinnego tygodnia pracy i postuluje jego skrócenie. W wielu miejscach w dalszym ciągu mamy jednak do czynienia z naruszeniami praw pracowniczych w obszarze czasu pracy (np. nieodpłatna praca w godzinach nadliczbowych, praca dłuższa niż wynika to z wymiaru czasu pracy) czy ze zbyt sztywnymi rozwiązaniami nieprzystającymi do potrzeb różnych grup (rodzice małych dzieci, starsi pracownicy, rekonwalescenci, łączący pracę z nauką lub innymi obowiązkami, etc.). 

W kontekście powyższych problemów partnerzy społeczni i ustawodawcy stają w obliczu konieczności rewidowania dotychczasowych rozwiązań legislacyjnych i ustalanych w dialogu społecznym, aby dostosować swoje miejsca pracy do zmieniającej się rzeczywistości. W projekcie „ENGAGED. Wspieranie większego zaangażowania pracowników w kształtowaniu dogodnych regulacji czasu pracy w sektorze publicznym (VS/2019/0100)” staraliśmy się dokonać przeglądu standardów regulowania czasu pracy w sześciu krajach europejskich: w Hiszpanii, Litwie, Macedonii Północnej, Polsce, Serbii, Włoszech, oraz wskazać najciekawsze rozwiązania w zakresie aranżacji czasu pracy w tych i innych krajach UE. Efektem tych prac było przygotowanie analitycznego raportu porównawczego obejmującego kraje partnerskie i katalog europejskich dobrych praktyk w zakresie aranżacji czasu pracy. 

Ostatnia publikacja w tej serii – w postaci Mapy drogowej – zawiera zestawienie najważniejszych wniosków i zestaw rekomendacji sformułowanych przez partnerów projektu. Skierowana jest ona przede wszystkim do związków zawodowych, organizacji pracodawców i firm, a także do interesariuszy kształtujących polityki publiczne w zakresie ustalania czasu pracy.


Projekt ENGAGED jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“. Numer umowy grantowej: VP/2019/0100.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter