Status:

Projekt

Podziel się

ENGAGED: Fostering decent working time regulation in the public sector through reinforced employee involvement


Celem projektu jest zgromadzenie wiedzy na temat zaangażowania partnerów społecznych (związków zawodowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń branżowych) w regulowanie czasu pracy w sektorze publicznym w krajach partnerskich oraz zachęcenie przedstawicieli tych organizacji do podejmowania inicjatyw w badanym obszarze. Sektor publiczny pozostaje ważnym pracodawcą w krajach Unii Europejskiej, odpowiadając za zatrudnienie 23% ogółu pracujących, a także pełniąc rolę regulacyjną i dostarczając ludności liczne niezbędne usługi. Jednocześnie dążenie do ograniczania kosztów funkcjonowania państwa oraz nacisk na efektywność prowadzi do uelastyczniania zatrudnienia w sektorze publicznym oraz praktyk takich jak outsourcing, co skutkuje pogarszaniem się warunków oferowanych pracownikom. Obecnie udział partnerów społecznych w kształtowaniu warunków zatrudnienia w badanym sektorze jest daleki od satysfakcjonującego – szczególnie w krajach spoza „starej piętnastki” UE zagadnienia takie, jak czas i rozkład pracy regulowane są niemal wyłącznie poprzez legislację, pozostając poza sferą zainteresowań uczestników rokowań zbiorowych.
Założone cele projektu mają być zrealizowane między innymi poprzez przegląd prawa krajowego dotyczącego ustalania czasu pracy oraz potencjału do zaangażowania partnerów społecznych w ten proces stwarzanego przez istniejące instytucje dialogu. Poddane analizie będą przykłady dobrych praktyk – dotychczas przyjętych rozwiązań służących uregulowaniu czasu pracy w sposób możliwie korzystny dla pracowników sprzyjających ich satysfakcji z oferowanych warunków zatrudnienia oraz dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu, a także umożliwiających lepsze godzenie aktywności zawodowej z innymi sferami życia. Projekt uwzględnia również liczne aktywności ukierunkowane na rozpowszechnianie uzyskanej wiedzy wśród przedstawicieli partnerów społecznych i wszelkich innych osób, których dotyczy badana problematyka.

Czas realizacji: marzec 2019 – listopad 2020

Partnerstwo projektu:
Confederación Española de Policía (ES) – lider
Fundacja Instytut Spraw Publicznych (PL) – koordynator modułu badawczego
Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LT)
Granski sindikat uprave, pravosuđa, odbrane i policije NEZAVISNOST (SRB)
Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (IT)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“. Numer umowy grantowej: VP/2019/0100.
 
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter