Rok publikacji: 2024
Konstytucjonalizm i Kultura Prawna

Obniżenie wieku czynnego prawa wyborczego. Analiza zasadności w kontekście doświadczeń wyborczych i danych demograficznych

Pobierz publikację:
 • W Polsce obserwuje się postępujące zmiany w strukturze demograficznej. Z tego powodu potrzebna jest merytoryczna debata publiczna środowisk eksperckich i politycznych na temat zasadności i możliwości obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego, której podstawą będą dane badawcze i społeczne analizy. Warto rozważyć odrębną dyskusję nad obniżeniem czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które nie wymagałoby zmiany Konstytucji.
   
 • Konieczne jest przeprowadzenie ogólnopolskich badań na temat poglądów Polek i Polaków wobec propozycji obniżenia wieku w wyborach różnych szczebli (samorządowych, krajowych i europejskich).
   
 • Ewentualnemu obniżeniu wieku głosowania powinna towarzyszyć jakaś reforma edukacji obywatelskiej. Tematy takie, jak: polityka, zasady działania demokracji czy życie publiczne są bardzo ważną częścią przygotowywania młodzieży do życia w społeczeństwie. Istotna na tym poziomie jest m.in. współpraca szkół z organizacjami społecznymi, które przez działania edukacyjno-praktyczne przybliżają młodym nie tylko potencjalne obszary, ale i formy możliwego zaangażowania.
   
 • Dyskusji o obniżeniu wieku wyborczego powinny towarzyszyć działania lokalne (samorządów i szkół) nakierowane na zaangażowanie młodych w procesy publiczne lub decyzyjne, np. w młodzieżowych radach gmin albo sejmikach, w samorządach uczniowskich, wolontariacie, oraz włączanie ich do prac na rzecz miasta czy gminy itp.
   
 • Uczestnictwo w trybie offline jest często barierą dla zaangażowania politycznego młodych, dlatego potrzebne jest zwiększenie możliwości ich uczestniczenia w życiu publicznym w trybie online. Rozwinięcie mechanizmów demokracji cyfrowej, zwłaszcza na poziomie lokalnym, może przyczynić się do zwiększenia ich aktywności i obecności w przestrzeni publicznej.

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter