Rok publikacji: 2017
Polityka Społeczna

Innowacyjne inwestycje społeczne

Pobierz publikację:
Od pewnego czasu wiemy, że proste przekazywanie środków finansowych nie jest wystarczająco trwałym i ekonomicznie efektywnym rozwiązaniem z zakresu polityki społecznej. Aby odpowiedzieć na wyzwania dotykające Europy – bezrobocie młodych, wykluczenie z rynku pracy innych grup (w tym osób niepełnosprawnych czy kobiet z dziećmi), starzenie się społeczności lokalnych i wyludnianie się części terenów, integracja imigrantów, ułatwienia w łączeniu ról życiowych – potrzebujemy czegoś więcej. Konieczne są ambitniejsze inwestycje w działania angażujące, które zamiast uzależniać finansowo osoby zagrożone wykluczeniem, wykorzystują drzemiący w nich potencjał i pozwalają im brać sprawy w swoje ręce. Co więcej, chodzi także o to, żeby środki publiczne wykorzystywać mądrze – inwestować w kształtowanie zasobów (umiejętności i kompetencji), które zaowocują rezultatami w przyszłości, co przyniesie dodatkową korzyść całemu społeczeńst
 
wu. Jednocześnie oferowanie takiego wsparcia nie powinno leżeć wyłącznie po stronie administracji publicznej, warto bowiem angażować do tego również podmioty z różnych sektorów gospodarki: biznes, lokalne organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa społeczne, tworząc trwały, solidarny i stabilny ekosystem wsparcia.


Więcej o projekcie

 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter