Status:

Projekt

Podziel się

Innowacyjne Inwestycje Społeczne: Wzmocnienie społeczności lokalnych w Europie (InnoSI)


W ramach międzynarodowego projektu badawczego „Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe” (InnoSI) prowadzone były działania eksploracyjne nad innowacyjnymi strategiami inwestycyjnymi, umożliwiającymi poprawę jakości życia mieszkańców w miastach i regionach Europy. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską z ramowego programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji. Rozpoczął się w maju 2014 roku i potrwa 30 miesięcy.

Inicjatywa zakładał przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych mających na celu analizę efektywności innowacyjnych inwestycji społecznych z uwzględnieniem znaczenia ich kontekstu regionalnego, roli innowacji społecznych w tych inwestycjach, potrzeby uznania i mierzenia społecznej oraz ekonomicznej wartości w ocenie realizacji polityk oraz oddziaływania inwestycji społecznych na budowanie tożsamości społecznej w Europie. W projekcie zaplanowano następujące główne działania:
•    Przegląd literatury naukowej na temat badanych mechanizmów oraz analiza dotyczących ich instrumentów polityki publicznej,
•    Opracowanie 3 porównawczych analiz na temat stanu polityk publicznych w wybranych aspektach polityki społecznej w 10 europejskich krajach - Przeglądu wydajności polityk państwa opiekuńczego, zawierający typologię jego spotykanych modeli i analizę stojących przed nimi wyzwań; Przekrojowej analizy na temat roli ekonomii i przedsiębiorczości społecznej we wdrażaniu inwestycji społecznych w Europie; Zintegrowanego raportu o roli ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w zakresie osiągania wyników społecznych,
•    Badania 20 studiów przypadku inwestycji społecznych wdrażanych na poziomie państwowym, regionalnym lub lokalnym w 10 krajach Unii Europejskiej,
•    Uwzględnienie opinii użytkowników inwestycji społecznych na temat ich roli – dzięki zaangażowaniu do tego przeszkolonej w tym celu grupy reporterów społecznych (community reporters) -  https://communityreporter.net/,
•    Analiza foresightowa, rozważająca możliwości innowacyjnych sposobów realizacji i finansowania systemów opieki społecznej w przyszłości,
•    Wykorzystanie rezultatów działań badawczych projektu do wywarcia wpływu na tworzenie polityki publicznej w jej wybranych obszarach,
•    Działania komunikacyjne i upowszechnienie rezultatów projektu.
Projekt był realizowany przez konsorcjum złożone z uczelni oraz partnerów społecznych z 10 państw: Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski. Koordynatorem prac całej grupy jest Policy Evaluation Research Unit z Manchester Metropolitan University (www.mmuperu.co.uk). Ze strony polskiej inicjatorem działań oraz podmiotem odpowiedzialnym za pakiet zadań badawczych był zespół naukowców z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr hab. Aldony Wiktorskiej-Święckiej. Natomiast eksperci Instytutu Spraw Publicznych odpowiadali za upowszechnienie uzyskanych w projekcie rezultatów i dotarcie z ich przekazem do decydentów.

Więcej informacji o projekcie oraz wypracowane w nim produkty można znaleźć na anglojęzycznej stronie internetowej projektu: http://innosi.eu.

Informacje na temat działań prowadzonych w Instytucie Spraw Publicznych można uzyskać pod adresem: filip.pazderski@isp.org.pl.

Czas realizacji: maj 2014 – październik 2016


Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter