Rok publikacji: 2019
Polityka Społeczna

Don’t GIG Up. Poland Case Study Report

Pobierz
Niniejszy materiał jest jednym z krajowych studiów przypadku, opracowanych w ramach projektu „Don't GIG up!”,  współfinansowanego  przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Celem projektu jest lepsze rozpoznanie  roli, jaką mogą odgrywać związki zawodowe i dialog społeczny w ochronie praw i interesów pracowniczych w obrębie  gospodarki zleceń rozwijanej przez platformy cyfrowe.   

W pierwszej fazie opracowano raport o stanie wiedzy – dokument przedstawiający przegląd debaty temat pracy platformowej  i jej cech, jak również dane i informacje o stosownych reformach w krajach objętych projektem tj. w  Niemczech, Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Szwecji. Następnie w serii studiów przypadków (dostępnych pod adresem:  http://www.dontgigup.eu) przeanalizowano i oceniono poszczególne praktyki umożliwiające organizowanie się pracowników platformowych oraz działania na rzecz zwiększenia ich praw  pracowniczych oraz ochrony socjalnej. 

Niniejsze opracowanie analizuje warunki pracy w Polsce w obrębie dwóch typów usług świadczonych za pośrednictwem platform cyfrowych: taksówkowych przewozów pasażerskich oraz dostaw jedzenia z restauracji, a także przepisy wprowadzone przez ustawodawcę w celu uregulowania działalności „pośredników” takich jak Uber w sektorze transportowym . Dane do analizy zebrano na przełomie lat 2018/2019 i zaktualizowano w maju 2019 r.

Pozostałe raporty opisujące studia przypadków w innych krajach można znaleźć tutaj: www.dontgigup.eu/resources/ 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter