Rok publikacji: 2019
Polityka Społeczna

Don’t GIG Up. State of the Art Report

Pobierz
Niniejszy raport jest pierwszą publikacją, która powstała w ramach projektu „Don't GIG up!”,  współfinansowanego  przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Jego celem jest lepsze rozpoznanie  roli, jaką mogą odgrywać związki zawodowe i dialog społeczny w ochronie praw i interesów pracowniczych w obrębie  gospodarki zleceń rozwijanej przez platformy cyfrowe.  

Publikacja  zawiera przegląd wybranych wymiarów pracy platformowej w Niemczech, Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Szwecji. Ukazuje pewne wspólne trendy obserwowane w omawianych krajach, jeśli chodzi o związane z gospodarką zleceń wyzwania , a także różnorodne reakcje decydentów politycznych, na które wpływają uwarunkowania krajowe:  specyfika stosunków przemysłowych, skala  zjawiska  i jego znaczenie w debacie publicznej. 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter