Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Wizerunek Polski i Polaków w Holandii


Według różnych szacunków w Holandii przebywa obecnie od 100 do 170 tysięcy Polaków, a w sezonie nawet 200 tysięcy. Obecnie, Polacy stanowią najliczniejszą grupę pośród migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej, których liczba w Holandii osiąga ok. 300 tysięcy.

Gdy w maju 2007 r. rynek pracy został w pełni otwarty dla Polaków, holenderskie władze spodziewały się 10-krotnie mniejszego napływu migrantów z tego regionu. Gwałtowny wzrost liczby migrantów z Polski na przestrzeni ostatnich 5 lat doprowadził do stanu, w którym infrastruktura przygotowana do przyjęcia migrantów na poziomie lokalnym okazała się być niewystarczająca. Wraz z wzrastającą liczbą migrantów, nie tylko ich spis wymknął się spod kontroli, ale przede wszystkim – co ma ogromne znaczenie dla procesu integracyjnego, a w konsekwencji na postrzeganie Polski i Polaków w Holandii – holenderskim władzom brakuje wiedzy na temat struktury polskiej migracji, jej potrzeb i oczekiwań.

Nagły napływ Polaków wywołał szereg negatywnych reakcji ze strony niektórych holenderskich polityków oraz mediów. Nie pozostało to bez wpływu na relacje między obydwoma krajami i kształtowanie wizerunku Polski, ale przede wszystkim Polaków w oczach Holendrów.

W toczącej się debacie brakuje obiektywnych danych oraz argumentów, które nierzadko ustępują miejsca populistycznym hasłom. Dlatego celem projektu jest dostarczenie obiektywnych danych poprzez przeprowadzenie badania wizerunkowego i wpłynięcie na jakość debaty na temat wizerunku Polski i Polaków w Holandii.

12 grudnia 2012 r. we współpracy z Ambasadą RP w Królestwie Niderlandów zorganizowaliśmy seminarium w Hadze, na którym po raz pierwszy zaprezentowaliśmy wyniki naszych badań >>>

19 grudnia 2012 r. wyniki badań na temat wizerunku Polski i Polaków w Holandii zaprezentowaliśmy w Warszawie podczas seminarium zorganizowanym wspólnie z Fundacją Ośrodkiem Badań nad Migracjami >>>

Prezentacja dr Jacka Kucharczyka „Wizerunek Polski i Polaków w Holandii”

Główne wnioski z badania Instytutu Spraw Publicznych


Termin realizacji projektu: lipiec-grudzień 2012
Grantodawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter