Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polacy w Holandii–wizerunek, rynek pracy, integracja


Co wpływa na postrzeganie naszych rodaków w Holandii? Jaki jest profil migranta z Polski w Królestwie Niderlandów? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące obecności Polaków w tym kraju, ich wizerunku i sytuacji na rynku pracy szukaliśmy podczas seminarium zorganizowanego wspólnie z FOBM 19 grudnia br.Podczas seminarium dr Jacek Kucharczyk, Prezes Instytutu Spraw Publicznych zaprezentował wyniki naszych najnowszych badań wizerunkowych na temat postrzegania Polaków, Polski, polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej marki w Królestwie Niderlandów.
 
Wyniki naszych badań podczas pierwszego panelu dyskusyjnego skomentowali: Joanna Skoczek, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Adriaan Palm, Z-ca Ambasadora Królestwa Niderlandów w Polsce, Elro van den Burg, Dyrektor Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej i Ekke Overbeek, korespondent holenderskich mediów w Polsce.
 
Drugi panel dyskusyjny został poprzedzony wystąpieniem dr Pawła Kaczmarczyka z Fundacji Ośrodka Badań nad Migracjami, który zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wsparcie Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów – uwarunkowania i możliwe działania publiczne” współfinansowanego ze środków MSZ w ramach Programu „Pomoc Polonii i Polakom za granicą”.  W drugiej części seminarium wystąpili: Magdalena Sweklej, Z-ca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MPiPS, Anita Ryng, była zastępczyni Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów, Dorota Barys, Departament Współpracy z Polonią, MSZ; dr Maciej Duszczyk, z-ca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW.
 
Podczas obu paneli dyskusyjnych wspólnie z zaproszonymi gośćmi - przedstawicielami administracji publicznej, akademikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych - zastawialiśmy się także nad rekomendacjami dla polskich i holenderskich władz w związku ze wzrastającą liczbą naszych rodaków w tym kraju oraz wyzwaniami pojawiającymi się zarówno w procesie ich zatrudnienia, jak i integracji z holenderskim społeczeństwem.
 
Prezentacja dr Jacka Kucharczyka „Wizerunek Polski i Polaków w Holandii”

Główne wnioski z badania Instytutu Spraw Publicznych
 
Prezentacja dr Pawła Kaczmarczyka „Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów – stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne”
 
Dalszych informacji na temat badania ISP udziela Karolina Grot, Koordynator projektów/Analityk z Programu Polityki Migracyjnej ISP, tel. 22-556-42-78, e-mail: karolina.grot@isp.org.pl.
 
Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Wizerunek Polski i Polaków w Holandii” współfinansowanego przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”.

Zapisz się do newslettera
Newsletter