Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Wizerunek Polski i Polaków w Holandii – prezentacja wyników badań ISP w Hadze


Życzliwy, zdyscyplinowany, religijny. Podejmuje się najcięższych prac, ale wykonuje je sumiennie i rzetelnie. Czasami pada ofiarą nieuczciwych pracodawców, a jego kraj boryka się z bezrobociem i korupcją – Instytut Spraw Publicznych zbadał, co Holendrzy myślą o Polsce i naszych rodakach pracujących w Holandii. 12 grudnia zaprezentowaliśmy wyniki naszych badań w Hadze.

 
Z dniem 1 maja 2007 roku holenderski rynek pracy został w pełni otwarty dla obywateli krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Spowodowało to gwałtowny wzrost liczby migrantów z państw Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie, wśród migrantów zarobkowych w Królestwie Niderlandów dominują Polacy, co niewątpliwie wpływa na kształtowanie wizerunku Polaków w oczach Holendrów. 

12 grudnia w haskiej siedzibie filii Uniwersytetu w Lejdzie wspólnie z Ambasadą Rzeczypospolitej w Hadze zorganizowaliśmy seminarium poświęcone sytuacji Polaków w Królestwie Niderlandów. Spotkanie otworzyli Ambasador RP w Niderlandach dr Jan Borkowski i dr Kees Nagtegaal z Instytut Administracji Publicznej Uniwersytetu w Lejdzie.

Po prezentacji wyników badań przez Prezesa ISP dr Jacka Kucharczyka, odbył się panel dyskusyjny z udziałem Margriet Vonno (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów), prof. Ryszard Żelichowski (Instytut Studiów Politycznych, PAN), prof. Antoanety L. Dimitrovej (Instytut Administracji Publicznej, Uniwersytet w Lejdzie), dr Erika Snela (Katedra Socjologii, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie) i dziennikarza Jana Minkiewicza.
Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem osób reprezentujących główne instytuty badawcze w Niderlandach i środowiska uniwersyteckie. W seminarium uczestniczyła także liczna grupa przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i władz holenderskich.

Badanie zostało zrealizowane jesienią 2012 roku techniką CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)na reprezentatywnej grupie 1000 osób przy użyciu panelu internetowego (Multi Access Panel).
 
Projekt: „Wizerunek Polski i Polaków w Holandii” jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”.


 


 
 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter