Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Kryzys i stosunki przemysłowe w Europie


Program Polityki Społecznej ISP w okresie grudzień 2011 – listopad 2012 realizuje projekt pt. The economic crisis impact on Industrial relations national systems: Policy responses as key recovery tools. w partnerstwie z ośrodkami analitycznymi w Turcji, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Bułgarii i Estonii.  Liderem projektu jest Centre for Economic Development w Sofii.

Zasadniczym celem projektu jest opisanie obecnego funkcjonowania systemów dialogu społecznego w poszczególnych krajach partnerskich oraz wskazanie sposobu radzenia sobie ze skutkami kryzysu ekonomicznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Projekt składa się z komponentu badawczego i upowszechniającego. Jego osią jest badanie roli dialogu społecznego w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu realizowanego wśród przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych, strony rządowej, ale także wśród przedstawicieli sektorów gospodarki (i firm), które najmocniej dotknięte zostały kryzysem. Najważniejsze wnioski z badania zostaną opublikowane i wydane razem ze skróconą wersją raportu Komisji Europejskiej pt. Industrial relations in Europe. Wydanie obu publikacji wzmocnione będzie konferencją prasową. Planowane jest także zorganizowanie krajowej debaty nad rozwiązaniami w zakresie radzenia sobie z kryzysem, wizyty studyjnej w Brukseli, a także podsumowującej konferencji międzynarodowej w Sofii. Informacje o projekcie na bieżąco opisywane będą na stronach internetowych partnerów.

W ramach Instytutu Spraw Publicznych projekt realizować będą: Dominik Owczarek – badacz i koordynator projektu, Jan Czarzasty – główny ekspert, Maciej Pańków – konsultant i główny organizator krajowej debaty.

Ze skrótowym opisem projektu można zapoznać się pod tym adresem.

Kontakt:

Dominik Owczarek – Analityk Instytutu Spraw Publicznych
e-mail: dominik.owczarek@isp.org.pl, tel.:(22) 5564290
______________________________________________________________________________________

Wydarzenia w projekcie:

Spotkanie badawcze i organizacyjne partnerów projektu w Sofii, Bułgaria, 23-26 lutego 2012 - relacja ze spotkania

Debata „Wpływ kryzysu ekonomicznego na stosunki pracy i dialog społeczny w Polsce" - 26 kwietnia 2012
Notatka z debaty  Transkrypcja z debaty
Relacja z debaty znalazła się w specjalistycznym piśmie "Dialog":
Szaniawska, D., (2012) Trudny dialog w kryzysowych czasach, "Dialog" Pismo Dialogu Społecznego, 2/2012 (33), CPS "Dialog", Warszawa, s. 138-142

Działania w toku: badanie wpływu dialogu społecznego na łagodzenie konsekwencji kryzysu ekonomicznego, tłumaczenie raportu Komisji Europejskiej 'Industrial Relations in Europe 2010', przygotowania do wizyty studyjnej w Brukseli, przygotowania do nagrania filmowego prezentującego przekaz reprezentantów kluczowych uczestników dialogu społecznego - maj, czerwiec 2012

Wizyta studyjna w Brukseli 2-6 lipca 2012- eksperci z krajów partenrskich w projekcie spotkali się z przedstawicielami partnerów społecznych i instutucji unijnych 

Stosunki przemysłowe w Europie 2010. Negocjacje w kryzysie - reakcje partnerów społecznych - 26 września 2012
Tłumaczenie raportu Komisji Europejskiej do pobrania również w wersji Kindle i iPad

Publikacja  Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce  -  raport badawczy
14 listopada 2012
wersja Kindle i iPad
Raporty partnerów: Macedonia, Chorwacja, Estonia, Turcja, Bugaria

Międzynarodowa konferencja w Sofii z przedstawicielami partnerów projektu, partnerów społecznych oraz Komisji Europejskiej, DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne - 15-16 listopada 2012
Agenda konferencji
Prezentacje: Polska, Macedonia, Chorwacja, Estonia, Turcja, Bułgaria
Nagrania video: Polska, Macedonia, Chorwacja, Estonia, Turkey, Bulgaria

Spotkanie prasowe dotyczące wyników badań -  28 listopada 2012


The Economic Crisis Impact on Industrial Relations National Systems: Policy Responses as Key Recovery Tools
 
This project is funded by the European Union
Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter