Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Co po ustawie antykryzysowej? - relacja z debaty


26 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się debata zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych poświęcona wpływowi kryzysu ekonomicznego na stosunki pracy i dialog społeczny w Polsce.
 

Spotkanie wiązało się z realizowanym we współpracy z Center for Economic Development w Sofii międzynarodowym projektem badawczym pt. The economic crisis impact on Industrial relations national systems: Policy responses as key recovery tools. 

Organizacja debaty zbiegła się w czasie z toczoną w Polsce dyskusją nad przyszłym kształtem przepisów prawa pracy, w związku z wygaśnięciem „ustawy antykryzysowej” 1 stycznia br., regulującej na tymczasowo zmienionych zasadach zatrudnianie w oparciu o umowy o pracę na czas określony oraz wprowadzającej możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego i ustalenia elastycznego czasu pracy. Głos zabrali eksperci w dziedzinie stosunków pracy i dialogu społecznego: prof. Jerzy Wratny (IPiSS), dr Jan Czarzasty (ISP, SGH), i dr Dariusz Zalewski (IS UW). Dr Jan Czarzasty, jako główny ekspert projektu, zapoznał uczestników debaty z celami przedsięwzięcia i powodami, dla jakich została zorganizowana debata. Pozostali dwaj referenci skoncentrowali się na omówieniu zagadnień umów terminowych.
W panelu, poza wymienionymi ekspertami, wypowiadali się przedstawiciele organizacji reprezentatywnych i strony rządowej: dr Monika Gładoch (Pracodawcy RP), dr Grażyna Spytek-Bandurska (PKPP Lewiatan), Andrzej Stępnikowski (ZRP), dr Robert Szewczyk (NSZZ „Solidarność”), Zbigniew W. Żurek (BCC) i Radosław Mleczko (MPiPS). Jednym z głównych przedmiotów dyskusji, moderowanej przez koordynatora projektu, Dominika Owczarka (ISP), była ocena skutków „ustawy antykryzysowej” oraz perspektywy zastąpienia jej nowymi rozwiązaniami. Choć zdania co do ważności ustawy były podzielone – wskazywano m.in. na stosunkowo niewielką liczbę podmiotów, które skorzystały z dodatkowych ułatwień, jakie dawała firmom przechodzącym czasowe trudności ekonomiczne – pozytywnie oceniono sam fakt, że taki akt prawny wszedł w życie, i to dzięki udanemu dialogowi autonomicznemu. Rozmówcy życzyliby sobie, aby w dalszym ciągu było możliwe dochodzenie do porozumienia pomiędzy partnerami społecznymi w ważnych dla nich sprawach, nie tylko w sytuacji obaw o stan gospodarki. Jednocześnie przeważały opinie, że przyszłe rozwiązania w prawie pracy powinny mieć charakter permanentny a nie czasowy, co najlepiej powinno dokonać się poprzez przebudowę Kodeksu pracy. Minister Radosław Mleczko zaznaczył gotowość do otwartej na głos partnerów społecznych pracy nad nowym prawem.

Debata została zorganizowana przez Macieja Pańkowa.The Economic Crisis Impact on Industrial Relations National Systems: Policy Responses as Key Recovery Tools
 
This project is funded by the European Union


Zapisz się do newslettera
Newsletter