Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne wsparcie cudzoziemców w Polsce


Projekt został zaplanowany w oparciu o nabyte doświadczenia podczas realizacji poprzednich inicjatyw szkoleniowych i warsztatowych ISP skierowanych do osób, które uzyskały w Polsce jedną z form ochrony międzynarodowej oraz do osób pracujących na rzecz/lub z migrantami przymusowymi. 

Główne cele projektu to:

  • ułatwienie integracji osób objętych ochroną międzynarodową oraz pomoc w radzeniu sobie ze stresem akulturacyjnym poprzez działania psychoedukacyjne oraz z zakresu wiedzy prawnej i obywatelskiej;
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących z cudzoziemcami objętymi ochroną międzynarodową, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia systemowej pomocy (zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej) udzielanym migrantom przymusowym w procesie integracji ze społeczeństwem przyjmującym;
  • podniesienie świadomości Polaków na temat potrzeb integracyjnych migrantów przymusowych, co w konsekwencji może potencjalnie przyczynić się do poprawy komfortu życia cudzoziemców w Polsce.
Cztery działania realizowane w ramach projektu to:
  • Cykl warsztatów psychoedukacyjnych skierowanych do kobiet-migrantek przymusowych będących matkami. Warsztaty wyrabiają umiejętności psychospołeczne i podnoszą kompetencje życiowe związane z byciem matką w Polsce. Warsztaty te prowadzone będą w języku beneficjentów w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski.    
  • Cykl warsztatów z wiedzy prawnej i obywatelskiej, które będą prowadzone przez doświadczonych prawników – trenerów, pracujących z tą grupą beneficjentów. Szkolenia będą prowadzone w ośrodkach dla cudzoziemców, a także w siedzibie ISP w języku beneficjentów.
  • Cykl szkoleń prowadzonych metodą warsztatową dla osób pracujących z migrantami przymusowymi objętymi jedną z form ochrony międzynarodowej. Tematyka warsztatów będzie dotyczyć specyfiki pracy i pomocy cudzoziemcom.
  • Produkcja kilkuminutowego spotu mającego na celu nagłośnienie wybranego problemu utrudniającego integrację cudzoziemców w Polsce. Spot zostanie przygotowany na okoliczność obchodów Międzynarodowego Dnia Migrantów (18 grudnia 2012 r.).

Zapytanie ofertowe: Międzynarodowy Dzień Uchodźcy 2013 (kampania społeczna)

Relacja z warsztatów psychoedukacyjnych dla kobiet - migrantek i z wiedzy prawnej i obywatelskiej dla mieszkańców Ośrodków dla Uchodźców w Polsce
Relacja ze szkolenia dla pracowników organizacji pozarządowych, 6-7 maja 2014

Więcej informacji na temat projektu udziela Karolina Grot, Koordynator projektów/Analityk z Programu Polityki Migracyjnej, e-mail: karolina.grot@isp.org.pl, tel. +22 5564278

Okres realizacji projektu: lipiec 2012-grudzień 2014 


Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżet państwa

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter