Status:

Projekt archiwalny

Podziel się

Europa w oczach obywateli: jak walczyć z nierównością i wykluczeniem społecznymCzy Europa powinna odgrywać bardziej aktywną rolę w sprawach społecznych? Jak skuteczniej Europa powinna odpowiadać na potrzeby społeczne?  Jak powinien wyglądać “Europejski model społeczny”? Obywatele europejscy mają głos w debacie na temat Europy socjalnej.

Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z 7 organizacjami pozarządowymi z 7 krajów (Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Włoszech) zrealizował projekt, polegający na przeprowadzeniu europejskich konsultacji obywatelskich na temat: “Europa socjalna w oczach obywateli europejskich: jak walczyć z nierównością i wykluczeniem społecznym?” Liderem partnerstwa jest francuskie stowarzyszenie “La Ligue de l’Enseignement”.

W portalu projektu udostępniono informacje na temat działań Unii Europejskiej w sprawach społecznych i na temat praw obywateli europejskich.


 W dniach 16 marca - 15 kwietnia 2010 r. odbyły się otwarte konsultacje on-line. Wzięło w nich udział ogółem 1125 obywateli z 7 krajów, w tym 118 wypełniło kwestionariusz polskojęzyczny.

Spośród polskich uczestników konsultacji wylosowano 30 uczestników obywatelskiego panelu krajowego, który odbył się 20 kwietnia br. w Warszawie, a z tej grupy 2 uczestników panelu ponadnarodowego, który odbył się 6 maja w Hiszpanii, w Maladze. Uczestnicy tych spotkań wspólnie wypracowali rekomendacje dotyczące polityki, którą powinny prowadzić instytucje europejskie. Postulaty z Malagi po raz pierwszy były prezentowane na szerszym forum 7 maja br. w czasie odbywających się w tym mieście Europejskich Dni Obywatelskich. Sformułowany na  podstawie tych rekomendacji Apel obywateli europejskich został na początku lipca 2010 r. przedstawiony w Brukseli na spotkaniu w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym z udziałem jego członków oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.Apel Obywateli prezentowany w Brukseli
Krajowy Panel Obywatelski: rekomendacje wypracowane przez uczestników warszawskiego spotkania
Międzynarodowy Panel Obywatelski: przebieg spotkania w Maladze i wspólne rekomendacje uczestników z 7 krajów
Krajowy Panel Obywatelski - prezentacja: Europejski Model Społeczny
 
Wyniki konsultacji on-line: Polska
Wyniki konsultacji on-line: 7 krajów UE

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter