Status:

Projekt

Podziel się

DIGIQUALPUB: Wpływ cyfryzacji na jakość miejsc pracy i dialog społeczny w usługach publicznych


Głównym celem projektu jest eksploracja stosunkowo nowych zjawisk, które w ostatnich latach upowszechniły się na rynku pracy, dodatkowo znacznie zyskując na popularności  w czasach pandemii. Wiążą się one z coraz intensywniejszym stosowaniem rozwiązań cyfrowych  w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków przez osoby zatrudnione. Analizą ma zostać objęty wpływ cyfryzacji pracy zarówno na jakość miejsc pracy, jak i dialog społeczny. Projekt koncentruje się na wybranych zawodach w obrębie sektora usług publicznych w trzech obszarach (szpitale, samorząd lokalny i regionalny, energetyka). Wykorzystane będą różnorodne techniki badawcze, zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, grupy fokusowe), jak i ilościowym (sondaż online wśród pracowników).

Wyniki badania będą rozpowszechniane wśród partnerów społecznych oraz innych odbiorców zainteresowanych analizowaną problematyką poprzez publikację raportów krajowych, raportu porównawczego i policy papers, a także organizację wydarzeń – warsztatów krajowych i konferencji międzynarodowych w Brukseli – oraz wpisy w mediach społecznościowych.

Czas realizacji: październik 2021 – wrzesień 2023

Organizacje uczestniczące w projekcie:
•    Europejskie Obserwatorium Społeczne (OSE) (Belgia) – lider
•    Uniwersytet w Aalborg (Dania)
•    Secafi – Groupe Alpha (Francja)
•    Institut Arbeit und Technik (IAT) (Niemcy)
•    Instytut Spraw Publicznych (ISP) (Polska)
•    IRES Emilia Romagna (Włochy)
•    Fundación 1 º de Mayo (Hiszpania)
•    ÉTOSZ (Węgry)
•    Federacja European Public Service Union (EPSU)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“ (numer umowy grantowej: VP/2020/004) .

Podziel się
Zapisz się do newslettera
Newsletter