Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Wewnętrzne wyzwania dla Ukrainy: implikacje dla UE


W relacjach z Ukrainą UE nie może się koncentrować wyłącznie na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie i podpisaniu bądź nie Umowy Stowarzyszeniowej z tym krajem. Celem powinno być dużo większe zaangażowanie UE w przemiany wewnętrzne na Ukrainie oraz wzmacnianie demokratycznych instytucji i procedur przed wyborami prezydenckimi w 2015 r.  

 

Podjęcie takich działań proponują Susan Stewart i Grzegorz Gromadzki w swoim najnowszym policy brief „Domestic challenges in Ukraine: Implications for the EU”.  Tekst został zaprezentowany na zamkniętym stole roboczym w dniu 28 października 2013 r.  W dyskusji wzięli udział eksperci z Polski i z Niemiec oraz przedstawiciele administracji publicznej z obu państw. Podczas spotkania debatowano o przyszłości relacji Unii Europejskiej z Ukrainą, szansach na podpisanie umowy stowarzyszeniowej i warunkach jakie musi spełnić ukraiński rząd by dokument został przyjęty. Nie obyło się również bez komentarzy dotyczących sytuacji wewnętrznej na Ukrainie oraz wyborów prezydenckich – kto ma szansę na start i  jaka jest rola UE  w monitoringu procesu wyborczego. 

Spotkanie miało także charakter dialogu polsko-niemieckiego – przedstawiciele obu państw starali się pokazać  te sfery w których współpraca pomiędzy Polską i Niemcami może przynieść najlepsze efekty dla rozwoju relacji UE z Ukrainą oraz pomóc w modernizacji Ukrainy.

 
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi Analizami i Opiniami ISP:  Domestic challenges in Ukraine: implications for the EU. Grzegorz Gromadzki, Susan Stewart.

Zapisz się do newslettera
Newsletter