Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

W Senacie RP ruszają prace nad ustawą o petycjach


W dniu 9 stycznia 2013 roku w Senacie RP rozpoczęły się prace nad ustawą regulującą procedury korzystania z konstytucyjnego prawa petycji. Na konieczność pilnego przygotowania i uchwalenia takiego aktu wskazywali od lat eksperci ISP.

Instytucja petycji znana jest w wielu państwach od stuleci, umożliwiając występowanie w ważnych, doniosłych, często związanych z dobrem wspólnym sprawach publicznych do odpowiednich władz. Również w Polsce petycje mają swoją długą tradycję, w 1997 roku prawo to uregulowała Konstytucja RP. Jednak do skutecznego jego wykorzystania wciąż brakuje regulacji ustawowej, która określałaby m.in. sposób zgłaszania i tryb postępowania z petycjami.

Instytut Spraw Publicznych jest od kilku lat zaangażowany w różnorodne działania mające doprowadzić do uchwalenia ustawy o petycjach – prace te koordynuje w Instytucie szef Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych i konstytucjonalista – dr Jarosław Zbieranek. W roku 2012 eksperci ISP podjęli rozbudowane prace analityczne m.in. przygotowując i przedstawiając parlamentarzystom i ekspertom dwie ekspertyzy prawne na temat pożądanego zakresu regulacji i analizując rozwiązania stosowane w innych państwach.

A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy. 
A. Rytel-Warzocha: Ustawowa regulacja prawa petycji – szansa na skuteczne narzędzie społecznej partycypacji

W artykule, który ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”, pilne uregulowanie ustawowe prawa petycji  postulowali dr Jarosław Zbieranek z Instytutu Spraw Publicznych i Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:
M. Wróblewski, J. Zbieranek, Prawo petycji – (re) aktywacja  

Z inicjatywy ISP w Senacie RP 27 czerwca 2012 roku, we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz senackimi komisjami: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowane zostało duże seminarium poświęcone prawu petycji, na którym omówiono m.in.  perspektywy przygotowania ustawy o petycjach więcej o seminarium.

Więcej o prawie petycji na poświęconej tej tematyce podstronie ISP


Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter