Transformacja cyfrowa szkół ‘2022 w moim regionie. Co dalej?
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Społeczeństwo cyfrowe

Transformacja cyfrowa szkół ‘2022 w moim regionie. Co dalej?


Za nami szóste już spotkanie ponadregionalne w projekcie “Lekcja:Enter” poświęcone edukacji cyfrowej w województwach podlaskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, które odbyło się 17 maja.


Było ono kolejną okazją do wspólnej dyskusji i rozmowy uczestników i uczestniczek projektu “Lekcja:Enter” na temat transformacji cyfrowej szkół. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w Instytucie Spraw Publicznych poświęconych edukacji cyfrowej.

Spotkanie miało nieco inny charakter niż poprzednie pięć, gdyż tym razem owocowało w pokaz dobrych praktyk szkolnych. Organizatorom szczególnie zależało na pokazie projektów interdyscyplinarnych zrealizowanych jako STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts/Humanites, Maths). Tu na szczególną uwagę zasługuje projekt “Gniezno-Oni tworzyli naszą historię” ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie. Pokaz oraz łączenie na żywo ze szkołą poprzedził wykład dr hab. Marleny Plebańskiej, która wdrożyła uczestników w metodologię pracy “steamowej”. Niezmiernie ciekawe projekty szkół - laureatów konkursu dobrych praktyk szkolnych zaprezentowali dyrektorzy oraz nauczyciele z Płociczna Tartak  oraz ze Świdnika . (Więcej o nagrodzonych projektach w cyklu dobre praktyki szkolne cz. 1, 2 i 3 na stronie isp.org.pl w aktualnościach) Zaproszeni eksperci wskazali uczestnikom spotkania najbardziej cenne walory działań prezentowanych społeczności. Rozmawialiśmy także o uwarunkowaniach upowszechniania stosowania nowych technologii w edukacji oraz postawach nauczycieli i nauczycielek wobec włączania TIK w proces nauczania i uczenia się. Wspólnie identyfikowaliśmy bariery w podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek. Szkoły wymieniały się również doświadczeniami z wdrażania TIK. W formie warsztatów pracowaliśmy także nad rekomendacjami, które mają przyczynić się do utrzymania wzrostu kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, ale także kształtowania otwartej postawy wobec włączania przez nich TIK w proces kształcenia.

Kolejne spotkanie już 31 maja  oraz jesienią br. dla pozostałych województw.

Materiały wideo prezentowane na wydarzeniu:

Szkoła Nowych Możliwości

Dzień Technologii

Dzwonki cyfrowe w SP5 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Seria podkastów Inspirator wyborczy. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter