Dobre praktyki wykorzystania technologii w nauczaniu - część 1
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Dobre praktyki wykorzystania technologii w nauczaniu - część 1


Instytut Spraw Publicznych jako jeden z trzech realizatorów projektu Lekcja:Enter przeprowadził ogólnopolski konkurs dobrych praktyk szkolnych p.t. „Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu”. Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl prezentowania szkół – laureatów. Dzisiaj odwiedzamy zdobywców I miejsca II edycji Konkursu w kategorii: „Praktyki instytucjonalne, organizacyjne dotyczące wdrażania TIK w szkole, które zostały wypracowane i są aktualnie stosowane przez szkołę.”


Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak (woj. podlaskie) nagrodzona została za kompleksowość strategii wdrażania TIK w szkole, otwartość na pomysły uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodziców i nauczycieli; tworzenie organizacji otwartej na podnoszenie swoich kompetencji oraz postrzeganie roli dyrektora jako lidera zmiany.

Projekt „Szkoła nowych możliwości” polegający na kompleksowym wdrożeniu TIK w placówce w Płocicznie-Tartak, odpowiedział na potrzeby nauczycieli i nauczycielek innych przedmiotów niż informatyczne w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu. Pedagodzy wzbogacili swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności. Jednak najważniejszą grupą, która zyskała są uczniowie i uczennice, którym technologia od dawna towarzyszy w codziennym życiu. Dzięki zmianom, jakie zaszły, szkoła nie tylko przybliżyła się do świata uczniów, ale też będzie pomagała im lepiej się po tym świecie poruszać


tłumaczy dyrektor szkoły Katarzyna Gałaszewska.

Od 2019 roku szkoła realizuje kompleksową strategię wdrażania TIK. Obejmuje ona zarówno podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i nauczycielek, systematyczne rozwijanie wyposażenia szkoły w narzędzia umożliwiające korzystanie z TIK jak również wykorzystanie TIK w nauczaniu. We wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań bierze udział cała społeczność szkolna. Dyrekcja widząc zainteresowanie uczniów i uczennic nowymi technologiami wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami opracowała długofalowy plan działań. Powołano koordynatora rozwoju TIK w szkole, zespół do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych z wyraźnie rozdzieloną odpowiedzialnością za szkolenia, pomysły, innowacje, fanpage, czy promocję w mediach. W realizację planu włączono też Radę Rodziców, która współfinansuje wdrażanie TIK w szkole. Jego najważniejsze elementy to:

1.    Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek: tylko w 2020/2021 roku nauczyciele i nauczycielki wzięli udział w 18 różnorodnych szkoleniach związanych z TIK. Po szkoleniach skierowanych do pojedynczych osób dzielono się wiedzą z innymi nauczycielami w zespołach oddziałowych (które w szkole funkcjonują w liczbie 3). Udział w inicjatywach zorientowanych na podnoszenie umiejętności w zakresie korzystania z TIK przez nauczycieli i nauczycielki przełożył się też na kolejne pomysły i inicjatywy związane z wykorzystaniem technologii. Pojawiły się m.in. projekty edukacyjne, w tym projekty międzynarodowe. Został także wdrożony model mentoringu dając pracownikom i pracowniczkom szkoły stały system wsparcia.

2.    Wyposażenie szkoły: począwszy od 2019 w szkole pozyskano wiele pomocy do nauki z wykorzystaniem technologii. W ramach konkursu #OSEWyzwanie wygrano dwie mobilne pracownie komputerowe. Powstała nowoczesna pracownia językowa (2020) jak również sala „doświadczania świata" (2020). Do każdej klasy zakupiono monitory i tablice interaktywne. Zakupiono m.in. mikrokontrolery, stacje lutownicze, zestawy do kodowania dla najmłodszych, tablety graficzne i LCD, roboty edukacyjne, zestawy do IoT, okulary VR i drukarkę 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie mTalent do wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiono również specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci oraz stworzono interaktywną salę „doświadczania świata” pozwalającą na pracę sensoryczną z nimi.

3.    Wykorzystanie TIK w nauczaniu: dzięki mobilnym pracowniom i specjalistycznym programom multimedialnym, nauczyciele i nauczycielki mogą systematycznie rozwijać ofertę zajęć z wykorzystaniem technologii. Na większości lekcji wykorzystywane są laptopy, tablety i monitory interaktywne. Wprowadzono do planu zajęć edukacyjne gry, robotykę, automatykę, grafikę komputerową. Dzięki projektom unijnym uczniowie i uczennice mają też do wyboru kilka różnych zajęć dodatkowych z wykorzystaniem TIK. 
Wykorzystanie technologii wpłynęło na zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic udziałem w różnorodnych konkursach, w których uzyskują oni nagrody i wyróżnienia. Nauczyciele i nauczycielki coraz częściej wykazują się inicjatywą, aby na bieżąco doszkalać się i pokazywać innym, że nawet w przypadku niewielkiej szkoły, z powodzeniem można wdrażać technologie w edukacji.

W ramach nagrody w konkursie dobrych praktyk projektu „Lekcja:Enter”, szkoła otrzymała ufundowane przez EI System sp. z o. o. Długopisy 3D marki Banach oraz zestawy Escape Room do lekcji Biologii, geografii i historii.

Otrzymaliśmy 6 sztuk długopisów 3D marki Banach. Mamy mnóstwo pomysłów na ich wykorzystanie. W młodszych klasach uczymy się w ten sposób liter. Długopisy sprawdzą się również na zajęciach logopedycznych oraz rewalidacyjnych. Ponadto są świetnym narzędziem do terapii ręki. Dzieci mogą również tworzyć bryły 3D na zajęciach matematyki, co pozwoli im na szybsze opanowanie materiału. To dopiero początek naszej pracy z długopisami 3D. Już wiemy, że będą naszym stałym narzędziem pracy” – tłumaczy Katarzyna Gałaszewska. Takie cyfrowe przybory dydaktyczne sprawdziły się np. w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego nr 20 w Poznaniu – „Kto oglądając bajkę pt. „Zaczarowany ołówek” nie marzył żeby taki posiadać? Długopisy 3D dają możliwość stworzenia dowolnego obiektu 3D i tak naprawdę ogranicza nas tu tylko wyobraźnia. Moi uczniowie wykorzystują je podczas realizacji projektów oraz na zajęciach kół zainteresowań. Początkowo tworzą obiekty 3D z gotowych szablonów, a następnie sami rysują własne projekty. Uczniowie w ten sposób rozwijają wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą zdolności manualne i zaskakują kreatywnością oraz pomysłowością. Dołączone do zestawu powerbanki sprawiają, że mogą w bezpieczny sposób pracować z długopisami również młodsze dzieci.


Opowiada dyrektorka poznańskiej szkoły Anna Skrzypczak-Gniot.

Celem konkursu przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych było wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter” Ocenie podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

Kategoria I. Praktyki instytucjonalne, organizacyjne dotyczące wdrażania TIK w szkole, które zostały wypracowane i są aktualnie stosowane przez szkołę.
Kategoria II. Praktyki metodyczne dotyczące stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK, wypracowanych i stosowanych podczas lekcji.

W następnych artykułach cyklicznie będziemy prezentować pozostałych laureatów.

Kontakt do szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak
16-402 Płociczno-Tartak
http://www.plociczno.pl/
sekretariat@plociczno.pl
tel. 87 5639027

Linki:
Szkoła Nowych Możliwości - YouTube
Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak - YouTube

Nagrodami w konkursie są pomoce dydaktyczne dla szkół wspierające dydaktykę cyfrową ufundowane przez Fundatorów Konkursu Dobrych Praktyk tj: Fundację ORANGE, Fundację EdTech Poland, Ei System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, MERIDIAN Marcin Gąsiorowski z siedzibą w Katowicach, iSpot Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Photon Entertainment Sp. z o.o.


 
 

 

 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter