Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Stypendium w ISP - rozpoczął się proces rekrutacji


O płatny staż w ramach nowego projektu Think Tank Fund mogą ubiegać się stypendyści Open Society Foundations z lat 2009, 2010 i 2011 oraz absolwenci Central Europen University poczynając od roku 2009. Każdy z dziesięciu wybranych kandydatów rozpocznie współpracę z jednym z czołowych think tanków z regiony Europy Środkowej i Wschodniej, Europy Południowo-Wschodniej oraz państw byłego ZSRR.

Instytut Spraw Publicznych będzie gościł stypendystę w ramach programu skierowanego dla absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich. Zaangażowaliśmy się w projekt stypendium by pomóc młodym, utalentowanym ludziom, zainteresowanym działalnością nauką i pracą w think - tanku, w rozwoju ich umiejętności analitycznych pod okiem doświadczonych ekspertów. Kandydatom oferujemy możliwość wyboru jednego z trzech pól badawczych: Stosunki gospodarcze UE - Europa Wschodnia; Polityka zdrowotna; Społeczeństwo obywatelskie, instytucje demokratyczne oraz integralność życia publicznego.

Wybrany przez ISP stypendysta będzie miał możliwość zaangażowania się następujące działania:
  • Praca nad projektem badawczym na temat pomocy rozwojowej oraz udział w tym projekcie
  • Przygotowanie raportu badawczego
  • Przygotowanie artykułów dla prasy
  • Koordynacja projektu
  • Zorganizowane konferencji lub seminarium kończącego projekt
  • Przygotowanie wyników badań na konferencję lub seminarium
  • Przygotowanie aplikacji grantowej
  • Kontakt z mediami
  • Udział w konferencjach i seminariach
Więcej informacji o stypendium ISP na naszym profilu [ang.] na stronie internetowej Think Tank Fund.

Informacji na temat stypendium udziela Katarzyna Renaud, tel. +48 22 556 42 61, e - mail: isp@isp.org.pl

Szczegółowe kryteria dotyczące stypendium są dostępne na stronie internetowej Think Tank Fund oraz w zakładce How to Apply.

Fundatorem stypendium jest Think Tank Fund.

Ważne!
Termin składania dokumentów do Think Tunk Fund - 10.11.2011

Zapisz się do newslettera
Newsletter