Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej


Instytut Spraw Publicznych serdecznie zaprasza na konferencję pt. "Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po refornie systemu pomocy społecznej".


Celem konferencji jest prezentacja wyników ogólnopolskich badań pracowników socjalnych oraz dyskusja nad płynących z nich wnioskami. Szczególną uwagę poświęcimy kwestiom profesjonalizacji pracy socjalnej w perspektywie lat 1998 – 2010, stosowania przez pracowników socjalnych metod aktywizacji oraz pracy socjalnej metodą środowiskową.

Omówimy różne wymiary prowadzenia pracy socjalnej przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz takich placówek jak schroniska i noclegownie dla bezdomnych, czy centra integracji społecznej.  

Konferencja odbędzie się w środę 25 maja w godzinach 9:30-16:40 w Centrum Konferencyjnym "Zielna", ul. Zielna 37, Warszawa.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ






Zapisz się do newslettera
Newsletter