Okrągły Stół Partnerów Społecznych poświęcony regulowaniu czasu pracy
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Okrągły Stół Partnerów Społecznych poświęcony regulowaniu czasu pracy


W trakcie seminarium, w którym wzięło udział ponad dwadzieścioro przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców reprezentujących różne branże i regiony kraju, a także zarząd partii Razem, zaprezentowano wyniki przeprowadzonego w ubiegłym roku badania.


Dominik Owczarek, dyrektor Programu Polityki Społecznej ISP, przedstawił przykłady europejskich dobrych praktyk w zakresie regulowania czasu pracy w formule dialogu społecznego. Maciej Pańków, analityk, opowiedział o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu organizacji czasu pracy wynegocjowanych przez partnerów społecznych w jednym z dużych polskich przedsiębiorstw należących do sektora przemysłowego.

Swoje wystąpienie miał również przewodniczący Konfederacji Pracy Michał Lewandowski, który przedstawił stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w odniesieniu do obowiązujących obecnie przepisów regulujących czas pracy w Polsce oraz postulowanych zmian w tym zakresie. Uczestnicy dyskusji w gronie partnerów społecznych poruszyli szereg istotnych kwestii związanych z organizacją czasu pracy, w tym wynikających z obecnej sytuacji epidemicznej. Podkreślano między innymi ciężkie warunki pracy osób zatrudnionych w systemie zmianowym, reprezentujących dziedziny kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego i zaspokojenia podstawowych potrzeb, takie jak ochrona zdrowia, energetyka czy przemysł spożywczy. Uczestnicy webinarium zgodzili się, że pożądane byłyby zachęty dla przedsiębiorców ze strony państwa do wdrażania innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji czasu pracy wypracowanych przez partnerów społecznych. 


Wydarzenie to było częścią działań służących upowszechnianiu wiedzy w ramach międzynarodowego projektu badawczego dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn. ENGAGED. Fostering decent working time regulation in the public sector through reinforced employee involvement.


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter