„Młodzi Polacy, polityka i demokracja” – prezentacja wyników badania i debata
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

„Młodzi Polacy, polityka i demokracja” – prezentacja wyników badania i debata


29 września odbyło się  spotkanie poświęcone prezentacji raportu badawczego „Młodzi w Europie Środkowej na przykładzie Polski”. Omówiono na nim wyniki badania przeprowadzonego w lipcu br. przez National Democratic Institute (NDI) wspólnie z  Instytutem Spraw Publicznych wśród młodych Polek i Polaków w wieku 16-29 lat. Dotyczyło ono ich postaw wobec demokracji, polityki i zaangażowania politycznego, wartości społecznych i politycznych, tożsamości oraz oceny działań podjętych w związku z pandemią COVID-19. 


W spotkaniu wzięli udział: Filip Pazderski (analityk ISP i autor raportu z badania), Kaja Puto (Krytyka Polityczna) oraz Mateusz Wojcieszak (Fundacja Pole Dialogu). Spotkanie poprowadziła Anna Makówka-Kwapisiewicz (NDI). Wspólnie z grupą zaproszonych ekspertek i ekspertów oraz osób reprezentujących polskie partie polityczne zastanawiali się oni nad przyczynami widocznego w świetle wyników badania spadku zadowolenia młodych Polek i Polaków z sytuacji politycznej w kraju oraz wrastającej w tej grupie niechęci do podejmowania bardziej tradycyjnych form aktywności publicznej. 

W trakcie dyskusji podkreślano, między innymi, dostrzegalną zmianę charakteru zaangażowania politycznego młodych ludzi, którzy coraz częściej decydują się na działalność o bardziej indywidualnym charakterze, w tym tę podejmowaną w Internecie. Jest to również związane z pogłębiającym się odrzucaniem przez młodych tradycyjnych mediów, które zastąpiło korzystanie z Facebook’a, wideoblogów na YouTube i portali internetowych w celu zdobycia informacji o sprawach społecznych i politycznych. 

Podczas debaty wyrażono także pewne zaniepokojenie wynikami badania, pokazującymi spadające uznanie i zrozumienie dla demokratycznego systemu politycznego (nawet jeśli wciąż utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie). Jednocześnie, zdaniem uczestniczących osób, optymizmem może napawać znaczący wzrost grupy młodych Polek i Polaków, dostrzegających wagę stanu środowiska naturalnego oraz zmiany klimatu jako problemów wymagających rozwiązania w naszym kraju. Może to świadczyć o tym, że obecność tych tematów w dyskursie publicznym w Polsce w ostatnim czasie odnosi wpływ, przekładając się na opinie i postawy młodych ludzi.

Badanie „Młodzi w Europie Środkowej 2020“ zostało zrealizowane wspólnie z National Democratic Institute (NDI). Stanowi kontynuację działań podjętych na początku 2018 roku, kiedy zadaliśmy młodym Polkom i Polakom w większości podobne pytania (zob. wyniki na stronie ISP). Dzięki temu możemy teraz przyjrzeć się ewentualnym zmianom w ich opiniach i postawach. Analogiczne działania badawcze w oparciu o ten sam kwestionariusz podjęli partnerzy w pozostałych krajach wyszehradzkich. W rezultacie zainteresowane osoby będą mogły porównać wyniki pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji na stronie NDI.

CEE_Youth_Research-Polska

Zapisz się do newslettera
Newsletter