Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Międzynarodowy Dzień Demokracji


Od czterech lat 15 września obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Demokracji. Święto zostało ustanowione 8 listopada 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji. Obchody Międzynarodowego Dnia Demokracji mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat demokracji oraz oddanie hołdu tym, którzy walczą o demokrację i prawa człowieka.

Instytut Spraw Publicznych jako jeden z wiodących polskich think tanków, od lat działa na rzecz podniesienia jakości debaty publicznej oraz poprawy jakości polityki publicznej. Między innymi w Programie Prawa i Instytucji Demokratycznych realizowano wiele projektów dotyczących stanu polskiej demokracji. W ramach Obserwatorium Demokracji w Polsce, który realizowany był w latach 2007-2011 powstało szereg raportów na temat stanu polskiej demokracji. Zorganizowano także liczne seminaria tematyczne i konferencje, m.in. : „Co warto, co należy zmienić. Poprawa jakości demokracji w Polsce”, „Przyszłość polskiej sceny politycznej”.

Raporty dotyczące demokracji w Polsce:
• Democracy in Poland 1989-2009. Challenges for the future. >>>
• Demokracja w Polsce 2007-2009 >>>
• Demokracja w Polsce 2005-2007 >>>
• Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce >>>

Niebawem ukaże się też publikacja „O demokracji w polskich partiach politycznych”. Jest to podsumowanie projektu badawczego realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację Konrada Adenauera, którego celem była analiza problematyki demokracji w polskich partiach politycznych. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i zapoznania się ze stroną projektu. 


Zapraszamy także do odwiedzenia:

  • Wybory parlamentarne 2011 >>>
  • Kobiety na listach wyborczych >>>
Zapisz się do newslettera
Newsletter