Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Al Jazeera z wizytą w ISP


Przedstawiciele Al Jazeery, przebywający w Warszawie na zaproszenie MSZ z inicjatywy Ministerstwa spotkali się z ekspertami ISP. Sześcioro gości z telewizji rozmawiało z Prezesem Instytutu, dr Jackiem Kucharczykiem oraz kierownikami Programu Europejskiego, dr Agnieszką Ładą i Społeczeństwa Obywatelskiego, dr Grzegorzem Makowskim.

Eksperci ISP podzielili się swoimi uwagami i wynikami badań na temat transformacji ustrojowej Polski, zwłaszcza przemian w systemie prawnym i politycznym oraz polityce zagranicznej. Omówiono także wyzwania, jakie stają w procesie demokratyzacji przed społeczeństwem obywatelskim. Wspólnie zastanawiano się, jak polskie doświadczenia można wykorzystać w krajach Afryki Północnej, dopiero wchodzących na drogę ku demokracji.
ISP od momentu powstania śledzi przemiany zachodzące w Polsce. Opisaliśmy je, między innymi, w takich publikacjach jak: "Democracy in Poland 1989 - 2009. Challenges for the future".
Instytut włącza się także w dyskusję na temat wspierania przemian demokratycznych w krajach południowego sąsiedztwa UE. W lipcu zorganizowaliśmy seminarium "Przemiany demokratyczne w Tunezji a polskie doświadczenia" z udziałem tunezyjskiego ministra. Na wiosnę ukazała się także publikacja "Strengthening EU Democracy Support as a Task for the Polish Presidency - lessons learnt and challenges ahead". W listopadzie ISP zorganizuje międzynarodową konferencję "Demokracja, Partnerstwo, Rozszerzenie. Wyzwania dla Europy, wyzwania dla polskiej prezydencji", której uczestnikami będą m.in. eksperci z Europy Środkowej i Wschodniej, Azji Centralnej oraz Bałkanów  Zachodnich, reprezentujący think tanki zrzeszone w sieci PASOS. W debatach udział wezmą także analitycy z krajów południowego sąsiedztwa.

 Kontakt do ekspertów ISP zajmujących się tematyką promowania demokracji:
  • dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych, jacek.kucharczyk@isp.org.pl, 0048 22 556 42 begin_of_the_skype_highlighting              0048 22 556 42      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0048 22 556 42 begin_of_the_skype_highlighting              0048 22 556 42      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting 61
     
  • dr Agnieszka Łada, Kierownik Programu Europejskiego/Analityk ISP, agnieszka.lada@isp.org.pl, 0048 22 556 42 88 begin_of_the_skype_highlighting              0048 22 556 42 88      end_of_the_skype_highlighting
     
  • Elżbieta Kaca, Koordynator Projektów/badacz - Program Europejski, elzbieta.kaca@isp.org.pl, 0048 22 556 42 87 begin_of_the_skype_highlighting              0048 22 556 42 87      end_of_the_skype_highlighting
  • Aleksander Fuksiewicz, Koordynator Projektów/badacz - Program Europejski aleksander.fuksiewicz@isp.org.pl0048 22 556 42 68 begin_of_the_skype_highlighting              0048 22 556 42 68      end_of_the_skype_highlighting

Zapisz się do newslettera
Newsletter