Rok publikacji: 2008

Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce

Pobierz publikację:
str.190, Warszawa 2008.

Publikacja zawiera rekomendacje dotyczące zmian prawnych i instytucjonalnych, administracji publicznej, prawa wyborczego, władzy lokalnej oraz aktywności obywatelskiej w Polsce, których celem jest umacnianie demokracji w Polsce.

„Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce”

Spis treści:

1.Lena Kolarska-Bobińska
Umacnianie demokracji – wyzwania instytucjonalne i społeczne


Część I. Zmiany prawne i instytucjonalne

2.Wojciech Sadurski
Kwestie konstytucyjne

3.Jan Barcz
Zmiana roli Sejmu i Senatu po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego

4.Wiesław Staśkiewicz
Stanowienie prawa

5.Adam Bodnar, Michał Ziółkowski
Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

6.Adam Bodnar, Dawid Sześciło
Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji

Część II. Sprawna administracja

7.Krzysztof Burnetko
Administracja publiczna

8.Lena Kolarska-Bobińska, Tomasz G. Grosse
Nowe Metody Zarządzania w administracji publicznej

9.Anna Śledzińska-Simon
Korzystanie z praw i wolności politycznych funkcjonariuszy publicznych


Część III. Wybory

10.Bartłomiej Nowotarski
Priorytety w wyborach w młodych demokracjach

11.Jarosław Zbieranek
Prawo wyborcze

12.Marcin Bąkiewicz
Wybory samorządowe

13.Marek Chmaj, Jarosław Zbieranek
Finansowanie polityki

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter