Międzynarodowa agenda klimatyczna 2019–2020. Zmiany, wyzwania i, negocjacje przed Szczytem Klimatycznym Sekretarza Generalnego ONZ
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Międzynarodowa agenda klimatyczna 2019–2020. Zmiany, wyzwania i, negocjacje przed Szczytem Klimatycznym Sekretarza Generalnego ONZ


Warsztat dla dziennikarzy „Międzynarodowa agenda klimatyczna 2019-2020”We wtorek 10 września w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych odbył się warsztat dla dziennikarzy „Międzynarodowa agenda klimatyczna 2019-2020. Zmiany, wyzwania, negocjacje przed Szczytem Klimatycznym Sekretarza Generalnego ONZ”. Celem spotkania było zapoznanie dziennikarzy zajmujących się polityką zagraniczną i sprawami europejskim z najważniejszymi kwestiami polityki klimatycznej na poziomie globalnym i europejskim. Chcieliśmy pokazać, że ekologia to także sprawa wielkiej polityki, a dynamika zachodzących zmian będzie mocno wpływała także na sytuację Polski w nadchodzących dekadach  i wyzwania nowego polskiego parlamentu.  

Jednym z gości który przedstawiał problemy polityki klimatycznej był Bas Eickhout, holenderski polityk - poseł do Parlamentu Europejskiego i członek Europejskiej Partii Zielonych. Przedstawił on uczestnikom spotkania, jak wygląda sytuacja klimatyczna z perspektywy Unii Europejskiej oraz jak jest widziany ten problem na świecie. Poruszył on m.in. kwestię tego, że klimat coraz częściej postrzegany jest jako jeden z głównych problemów światowych, którego rozwiązanie wymaga bardzo szybkich i szeroko zakrojonych działań. Zaznaczał też przy tym, że nie bez znaczenia są tutaj zmiany w Parlamencie Europejskim, oraz fakt że młodzi, będący przyszłymi wyborcami, coraz częściej się interesują sprawami klimatu. Zwrócił też uwagę na to iż obecna strategia Unii Europejskiej planuje zmiany w polityce klimatycznej do roku 2030, podczas gdy zawarte w 2016 roku Porozumienie Paryskie zakłada iż Europa do 2050 roku ma się stać klimatycznie neutralna, a więc ograniczyć wpływ na zmiany klimatu do minimalnych, niezauważalnych wartości.

Drugim gościem była Lidia Wojtal - wieloletnia uczestniczka globalnych negocjacji klimatycznych oraz negocjatorka w ramach polskiej delegacji na szczyty klimatyczne w latach 2007-2017. Nawiązywała ona m.in. do roli, jaką może odegrać Polska w ramach polityki klimatycznej oraz pozycji Polski w ramach nadchodzącego szczytu ONZ. W ramach tego szczytu klimatycznego, sekretarz generalny ONZ wybierze na szczycie do wypowiedzi tylko przedstawicieli krajów, które przedstawią najambitniejsze i najkonkretniejsze plany ochrony klimatu. Przykładem w tym wypadku mogą być Niemcy, które niedługo przed szczytem wprowadziły prawo klimatyczne. W kontekście szczytu klimatycznego Polska (poza występowaniem jako jeden z krajów uczestniczących) będzie pełnić kilka roli. Po pierwsze będzie funkcjonować w ramach prezydencji ONZ. Będzie przy tym występować również jako członek rady ONZ, ale również jako jeden z członków Unii Europejskiej, która podczas szczytu najprawdopodobniej nie przedstawi nowych planów w kwestii ochrony klimatu.  Lidia Wojtal omawiała również na podstawie swojego doświadczenia ogólną politykę Polski w ramach spraw klimatycznych, wskazując, że temat ten bardzo często jest unikany przez władzę. 

Po wystąpieniach obu gości dziennikarze zadawali pytania, w ramach których pojawiły się m.in. różne wątpliwości, na które zaproszeni eksperci starali się odpowiedzieć. Wątpliwości dotyczyły kwestii europejskiej polityki i możliwego wprowadzenia limitów zanieczyszczeń bez udostępnienia środków, aby taka zmiana została przeprowadzona, co może zniechęcać Polaków do Unii Europejskiej. Poruszona też była kwestia młodych aktywistów oraz ich rzeczywistego wpływu na działania w ramach polityki klimatycznej, gdzie wpływ ich poza byciem charakterystycznymi jest niewielki z racji tego, że jest to wciąż stosunkowo niewielka grupa osób. Pytania dotyczyły też opisania strategii Polski w ramach zmiany gospodarki energetycznej z opartej na węglu na inna bardziej ekologiczną, lecz obecnie nie istnieje żadna wizja, jak taka transformacja miałaby wyglądać.Opracował: Karol Tomaszewski. 


Analiza:

Międzynarodowa agenda klimatyczna 2019–2020. Zmiany, wyzwania i, negocjacje przed Szczytem Klimatycznym Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter