Rok publikacji: 2019
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna

Międzynarodowa agenda klimatyczna 2019–2020. Zmiany, wyzwania i, negocjacje przed Szczytem Klimatycznym Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

Pobierz publikację:
• Końcówka 2019 roku i cały 2020 rok będą obfitować w kluczowe decyzje dotyczące polityki klimatycznej w Unii Europejskiej – następuje kumulacja najważniejszych decyzji w tym obszarze.

• Najbliższym i najważniejszym wydarzeniem w 2019 roku będzie szczyt klimatyczny sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który postuluje między innymi zakończenie inwestycji w węgiel najpóźniej do 2020 roku i zatrzymanie globalnego wzrostu temperatury na wskazanym przez naukowców poziomie maksymalnie półtora stopnia Celsjusza.

• Unia Europejska powinna odegrać kluczową rolę podczas szczytu, dotąd jednak nie ma określonego stanowiska. Nie zostało ono uzgodnione w czerwcu w trakcie obrad Rady Unii Europejskiej, podczas której między innymi Polska zawetowała zapisy dotyczące neutralności klimatycznej. Także sprawowana przez Polskę prezydencja w procesie globalnych negocjacji (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) nie odgrywa ważnej roli przy tej okazji.

• Najpóźniej w marcu 2020 roku Unia Europejska podejmie ostateczną decyzję dotyczącą neutralności klimatycznej, czyli wyzerowania wszystkich emisji do 2050 roku we wszystkich sektorach.

• Dokumenty strategiczne przygotowane przez Polskę nie są spójne z celami europejskiej polityki klimatycznej. Rozbieżności wskazywane na etapie opracowywania na przykład Krajowego zintegrowanego planu na rzecz energii i klimatu (KPEiK) nie są dyskutowane w Polsce na forum publicznym w wymiarze planowania strategicznego. Nie wiadomo, czy w ogóle toczą się nad nimi prace.

• Polska sygnalizowała potencjalną zgodę na przyjęcie unijnej strategii do 2050 roku wraz z celem neutralności klimatycznej w zamian za „pakiet kompensacyjny”. Szczególnie pożądane jest wsparcie na potrzeby „sprawiedliwej transformacji”, która pozwoli uniknąć nierównego rozkładu kosztów redukcji emisji między państwa członkowskie. Nowe środki musiałyby być uzgodnione w procesie negocjacji nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027, które toczą się równolegle do negocjacji strategii.

• Przyszły rząd bezpośrednio po wyborach będzie musiał się zmierzyć z finałem negocjacji neutralności klimatycznej dla całej Unii Europejskiej.

.
 

Pobieranie publikacji

Podaj adres e-mail, na który publikacja ma zostać wysłana:
Zapisz się do newslettera
Newsletter