Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Jak kraje Europy Środkowej i Wschodniej radzą sobie z kryzysem gospodarczym?


W Sofii odbyła się międzynarodowa konferencja w ramach projektu Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Europie. Dotyczyła ona przejawów kryzysu w państwach partnerskich projektu (Polska, Turcja, Chorwacja, Macedonia, Bułgaria, Estonia) oraz działań partnerów społecznych i rządów tych państw nakierowanych na radzenie sobie z trudnościami gospodarczymi i społecznymi.


Jan Czarzasty i Dominik Owczarek prezentowali wyniki z najnowszego raportu analitycznego Instytutu Spraw Publicznych.

Dwudniowa konferencja została otwarta wypowiedziami bułgarskiego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicielki Komisji Europejskiej oraz Prezesa Center for Economic Development (lider projektu). Następnie reprezentacje ośrodków analitycznych z krajów partnerskich prezentowali wyniki swoich badań oraz krótkie nagrania video dotyczące głównego tematu konferencji.

Spotkanie w Sofii stanowiło podsumowanie rocznego projektu dedykowanego roli dialogu społecznego w łagodzeniu skutków kryzysu i pozwoliło na owocną wymianę doświadczeń między krajami.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Kryzys i stosunki przemysłowe w Europie
Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Zapisz się do newslettera
Newsletter