Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

ISP sygnatariuszem listu wzywającego państwa UE do zniesienia barier wizowych


Członkowie Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego w Europie wystosowali w dniu 15 września 2011 r. apel do przywódców państw Unii Europejskiej i Partnewrstwa Wschodniego dotyczący ponowienia obietnicy zniesienia barier wizowych pomiędzy państwami UE i PW oraz zobowiązania się do jej realizacji, kiedy tylko państwa PW wypełnią konieczne kryteria techniczne. Wśród sygnatariuszy apelu jest Instytut Spraw Publicznych.

Deklaracja powołująca koalicję na rzecz ruchu bezwizowego została podpisana 26 listopada 2010 r. przez organizacje pozarządowe zaangażowane w działania na rzecz zbliżania krajów Europy Wschodniej do struktur europejskich.  Apel wydany przez instytucje uczestniczące w koalicji w dniu 15 września skierowany został do przywódców państw UE, którzy uczestniczyć będą w szczycie Partnerstwa Wschodniego zaplanowanym na 29 - 30 września.

Jak wskazują sygnatariusze apelu pełna liberalizacja reżimu wizowego pozwoli na większą mobilność mieszkańców z państw Partnerstwa Wschodniego, rozwój kontaktów międzyludzkich i współpracy biznesowej. Ponadto, przyczyni się to do promocji społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocni więzi kulturowe UE - PW.

Koalicja wzywa, by ze wszystkich istotnych dokumentów (umowy stowarzyszeniowe z Ukrainą i Mołdawią, umowy o ułatwieniach wizowych z Armenią i Azerbejdżanem), które mają zostać podpisane z państwami Partnerstwa Wschodniego usunąć określenie „jako cel długofalowy” w odniesieniu do liberalizacji reżimu wizowego. Powinna ona bowiem nastąpić niezwłocznie po spełnieniu wymogów technicznych przez państwa PW.

Pełny tekst apelu wystosowanego przez ISP i pozostałe organizacje uczestniczące w koalicji na rzecz ruchu bezwizowego [eng] >>>>

Inne działania podejmowane przez ISP w ramach polityki wizowej >>>>
 


Zapraszamy na oficjalną stronę internetową Koalicji na rzecz ruchu bezwizowego

Zapisz się do newslettera
Newsletter