Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Krystyna Starczewska i Wiktor Osiatyński laureatami Nagrody im. Jerzego Zimowskiego


Krystyna Starczewska oraz Wiktor Osiatyński zostali laureatami tegorocznej Nagrody im. Jerzego Zimowskiego przyznawanej za działalność społeczną na rzecz osób, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych, a w szczególności na rzecz migrantów i uchodźców.

Krystyna Starczewska jest polonistką, etykiem, wybitnym pedagogiem i doktor filozofii. Inicjatorką szkolnictwa niezależnego, założycielką szkół społecznych m. in. I Społecznego LO tzw. „Bednarskiej” i gimnazjum na Raszyńskiej.  W szkołach założonych przez Krystynę Starczewską uczy się demokracji, zaangażowania w sprawy społeczne, odpowiedzialności, tolerancji i dostrzegania różnorodności kultur. Uczą się tu dzieci, które w innych szkołach nie mogły znaleźć miejsca albo były szykanowane - dzieci uchodźców, dzieci niepełnosprawne, dzieci z domów dziecka. Dla uczniów odmiennych kulturowo i nieznających języka polskiego tworzone są specjalne programy dostosowawcze. Utworzono też specjalny Fundusz Pomocy, z którego finansowana jest nauka dla ubogich dzieci uchodźców. W statucie szkoły znajdują się stosowne zapisy, dotyczące przyjmowania cudzoziemców. Za działalność edukacyjną Krystyna Starczewska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Świętego Jerzego, przyznawanym przez „Tygodnik Powszechny”.

Prof. Wiktor Osiatyński to pisarz, wykładowca, prawnik, konstytucjonalista. Profesor Central European University w Budapeszcie. Członek rady międzynarodowych Fundacji Społeczeństwa Otwartego. Założyciel Komisji Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień przy Fundacji im. Stefana Batorego. Inicjator stworzenia przez Komisję Europejską funduszu na rzecz pozarządowych organizacji monitorujących kraje wstępujące do Unii Europejskiej.  Pomysłodawca powstania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autor ponad 20 książek z różnych dziedzin nauk społecznych. Kapituła Nagrody im. Jerzego Zimowskiego uhonorowała prof. Wiktorowa Osiatyńskiego za książkę  „Prawa Człowieka i ich granice”.

„Jest to publikacja wyjątkowa ze względu na wielość poruszonych zagadnień. Jest całościowym ujęciem problematyki praw człowieka w płaszczyźnie historycznej, prawnej, społecznej i moralnej. Pokazuje podstawowe, często bardzo przejmujące napięcia między regułami porządku demokratycznego a respektowaniem poglądów tak większości jak i mniejszości. To rodzaj manifestu podstawowych reguł, jakie powinny obowiązywać we współczesnym świecie niezależnie do kultury, religii, ustroju” – czytamy w uzasadnienia Kapituły.

Nagroda im. Jerzego Zimowskiego przyznawana jest za działalność społeczną, publicystyczną, badawczą lub inną na rzecz grup społecznych, które znalazły się w sytuacjach nadzwyczajnych, a w szczególności na rzecz migrantów i uchodźców.Zmarły w 2007 roku Jerzy Zimowski był wieloletnim członkiem Zarządu Instytutu Spraw Publicznych, a także wiceministrem spraw wewnętrznych w latach 1990-1996. W czasie swojej służby publicznej nadzorował m. in. służby ratownicze. Uczestniczył w pracach nad przekształceniem służby pożarniczej i nad ustawą o służbach ratowniczych. Dużo uwagi poświęcał kwestiom migracji i uchodźców.

Z Jego udziałem odbywały się m. in pierwsze rozmowy o przystąpieniu Polski do strefy Schengen, wprowadzał ustawodawstwo regulujące związane z tym problemy. Przez kilkanaście lat był członkiem Rady do Spraw Uchodźców.


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter