Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Dwie trzecie Polaków ocenia relacje z Niemcami jako priorytetowe


Relacje z Niemcami są, według Polaków, priorytetowe. Sądzi tak dwie trzecie badanych przez Instytut Spraw Publicznych w sierpniu 2015 roku. O bardzo dużej wadze stosunków z Niemcami Polacy przekonani są częściej niż o priorytetowym znaczeniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi (53%) czy Francją (31%).


Także porównując sumy odpowiedzi „bardzo ważne” i „ważne”, Niemcy są na czele zestawienia, wyprzedzając kolejnych partnerów i osiągając wskaźniki ponad dziewięćdziesięcioprocentowe. Relacje z krajami Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja i Węgry) za ważne uznaje w sumie 79%, a krajami bałtyckimi (Estonia, Litwa, Łotwa) trzy czwarte Polaków. Wartości te, choć wysokie, ustępują, więc ocenom wagi stosunków Polski nie tylko z Niemcami (91%) i Stanami Zjednoczonymi (87%), ale i z Francją (80%) czy krajami skandynawskimi (80%).
 
Prowadzone w 2015 roku przez Instytut Spraw Publicznych badania wskazują także, że Polacy bardzo dobrze lub dobrze oceniają stosunki polsko-niemieckie (66%) oraz nie dostrzegają w Niemczech zagrożenia militarnego (75%).
 
>>>Czytaj więcej o opiniach Polaków na temat relacji polsko-niemieckim w najnowszym komunikacie ISP <<<

 
Więcej informacji także w następujących publikacjach:

A. Łada, Barometr Polska – Niemcy 2015. Polacy o polsko-niemieckim partnerstwie we wspólnej Europie, Instytut Spraw Publicznych Warszawa 2015

J.Kucharczyk, A.Łada, Ł.Wenerski, Razem czy osobno? Polacy, Niemcy i Rosjanie o konflikcie rosyjsko-ukraińskim, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015 
Zapisz się do newslettera
Newsletter