Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Nowa edycja Indeksu stabilności NGO w Polsce (CSO Sustainability Index) za rok 2014W ubiegłym roku miało miejsce kilka pozytywnych wydarzeń poprawiających sytuację sektora pozarządowego w Polsce. Często stanowiły one kontynuacją procesów toczących się od kilku lat. W ten sposób coraz częstsze są przypadki współpracy partnerskiej między organizacjami pozarządowymi a władzą publiczną.


Współdziałaniem z NGO w większym stopniu interesują się też przedsiębiorstwa prywatne, a zasób źródeł finansowania, z których mogą korzystać organizacje, poszerzyło też zwiększenie się praktykowania regrantingu. Ułatwienie idącym w tym samym kierunku były nowe przepisy znoszące konieczność uzyskiwania pozwolenia na organizowanie zbiórek publicznych. Ponadto, organizacje zyskały łatwiejszy dostęp do usług doradczych i informacji. Poprawie uległy też niektóre aspekty działalności rzeczniczej NGO, w tym współpraca i dialog z rządem, budowanie koalicji oraz umiejętności wpływania na kształt przepisów i polityk publicznych.
Jednocześnie organizacje pozarządowe dalej coraz bardziej uzależniły się od finansowania ze środków publicznych. Sytuacja taka powoduje, że niektóre z nich mogą się powstrzymywać od krytykowania działań prowadzonych przez władze. Sposób relacjonowania przez media zagadnień dotyczących sektora pozarządowego pozostaje problematyczny – wielu dziennikarzy nadal dysponuje pobieżną wiedzą o jego działaniach, co nie sprzyja poprawie świadomości społecznej o różnorodności tematów i problemów, jakimi zajmuje się sektor pozarządowy w Polsce.

To tylko główne obserwacje, których rozwinięcie i uzasadnienie odnaleźć można w najnowszej edycji raportu Indeks Stabilności NGO 2014 (CSO Sustainability Index 2014), wydanego właśnie przez ISP we współpracy z U.S. AID. Można w nim znaleźć podsumowanie funkcjonowania sektora obywatelskiego w ubiegłym roku, opracowane w odniesieniu do sześciu obszarów dotyczących ich działalności: otoczenia prawnego, zdolności organizacyjnej, kondycji finansowej, rzecznictwa, świadczenia usług, infrastruktury oraz wizerunku publicznego.
Pełen raport dotyczący Polski można pobrać TUTAJ.

Zachęcamy także do zapoznania się z angielską wersją raportu 2014 CSO Sustainability Index obejmującego obszar Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji. Dzięki niemu można porównać, jak sytuacja sektora pozarządowego w Polsce w wymienionych obszarach wygląda w porównaniu do warunków działalności organizacji pozarządowych w innych krajach objętych badaniem – w tym sąsiadujących z nami państw Europy Środkowo-Wschodniej czy krajów Azji Centralnej. Materiał ten jest dostępny pod adresem: http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society.
 
O INDEKSIE CSO SI:

Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji pozarządowych (CSO Sustainability Index) jest podstawowym narzędziem analitycznym służącym do pomiaru poziomu rozwoju sektora obywatelskiego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji. Indeks śledzi przeobrażenia w sektorze pozarządowym w dwudziestu dziewięciu krajach przez ostatnie osiemnaście lat. Bada szeroko ogólne uwarunkowania funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, skupiając się na otoczeniu prawnym działalności organizacji pozarządowych, ich zdolnościach organizacyjnych, kondycji finansowej, efektywności prowadzonego rzecznictwa, świadczonych usługach, infrastrukturze oraz wizerunku społecznym. Każdy z tych wymiarów jest w Indeksie oceniany na siedmiopunktowej skali, gdzie liczba 1 oznacza bardzo zaawansowany poziom rozwoju, a 7 słabą kondycję. Indeks jest prowadzony przez amerykańską Agencję na rzecz Międzynarodowego Rozwoju (U.S. AID) we współpracy z organizacjami partnerskimi w każdym z wymienionych dwudziestu dziewięciu krajów. Od ponad 10 lat badanie w Polsce prowadzi Instytut Spraw Publicznych.

Więcej informacji o badaniu można zdobyć w Instytucie Spraw Publicznych pod adresem: filip.pazderski@isp.org.pl.
 
Zachęcamy też od odwiedzenia strony projektu>>> oraz do lektury relacji z imprezy promującej ukazanie się
poprzedniej edycji raportu, debaty „Orbanizacje czy organizacje – o zagrożeniach swobody społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej”, która odbyła się 28 października 2014 r. - relacja Kai Kietlińskiej TUTAJ!
Zapisz się do newslettera
Newsletter