Czy fuchy zdobędą rynek pracy?
Podziel się
Dialog, praca i integracja społeczna

Czy fuchy zdobędą rynek pracy?


Wraz z upowszechnieniem nowych technologii coraz częściej mamy do czynienia z pracą, w której pośredniczą platformy i aplikacje internetowe.


Zadania są rozdrobnione i realizowane przez rozproszonych wykonawców. Zjawisko to nazywane gospodarką zleceń (ang. gig economy) i stawia osoby wykonujące pracę  w nowej sytuacji. Zamiast relacji pracownik – pracodawca mamy osobę wykonującą pracę, platformę (i algorytm) oraz klienta, dla którego wykonywane jest dane zadanie.
 
Na spotkaniu ekspertów projektu „Don’t GIG up” 19 listopada br. w Instytucie Spraw Publicznych wspólnie z przedstawicielami ośrodków badawczych z kilku krajów europejskich przyglądaliśmy się temu, w jaki sposób kwalifikowana jest praca platformowa. Przegląd dotychczasowej praktyki pokazał, że w Polsce problem jest jeszcze słabo dostrzegany, w Niemczech praca platformowa jest uznawana za samozatrudnienie, natomiast we Włoszech występuje rozbieżność stanowisk pomiędzy związkami zawodowymi, które zrównują rolę platformy z rolą pracodawcy, a sądami, które przyjmują odmienne stanowisko. Na uwagę zasługuje  francuska inicjatywa upowszechniania pracy platformowej w formule spółdzielczej (w sektorze usług kurierskich), w której spółdzielcy są pracownikami. 

Projekt „Don’t GIG up” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Liderem projektu jest Fundacja Brodolinii z Rzymu. Jego celem jest zidentyfikowanie rozwiązań, które pozwolą chronić na rynku pracy status osób świadczących pracę platformową.

Agenda 2030 stawia przed nami ważne pytania o naszą przyszłość:

•    Jak zmienić wzorce funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki na bardziej sprawiedliwe?
•    Jak zmienić wzorce produkcji i konsumpcji?
•    Jak dokonać sprawiedliwego przejścia do gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej i współdzielenia?
•    Jak zadbać o równość płci i upodmiotowienie kobiet?

Zapraszamy do obejrzenia czterech krótkich materiałów filmowych, które towarzyszyły debatom eksperckim poświęconym tym zagadnieniom, a za tydzień przedstawimy raport podsumowujący.Opisane działania są realizowane przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju i we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bӧlla. Dwa filmy powstały dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europe Sustainable for All.


 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter