Badanie reformy szkolnictwa zawodowego w Europie
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Badanie reformy szkolnictwa zawodowego w Europie


Szkolnictwo zawodowe w Europie pod wpływem ostatnich kryzysów zostało postawione przed wyzwaniem dostosowania do zmieniających się warunków rynku pracy i integracji zawodowej osób młodych. Instytut Spraw Publicznych rozpoczyna międzynarodowe badania porównawcze w zakresie oceny reform szkolnictwa zawodowego.


W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie w formie telekonferencji rozpoczynające międzynarodowy projekt badawczy pt. „INVOLVE - Angażowanie partnerów społecznych w kształtowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego: badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu”. Celem projektu jest badanie roli partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pracodawców) w reformach systemu szkolnictwa zawodowego zmierzających do poprawy funkcjonowania praktycznej nauki zawodu. Badanie to obejmuje Grecję, Hiszpanię, Polskę i Portugalię, w których w ostatnich latach wprowadzono istotne zmiany przybliżające system kształcenia zawodowego do modelu dualnego (polegającego na łączeniu edukacji szkolnej z praktykami zawodowymi). 

W projekcie tym Instytut Spraw Publicznych – podobnie jak inni partnerzy – odpowiedzialny będzie za opracowanie krajowej analizy reformy szkolnictwa zawodowego. W Polsce zasadnicza zmiana kształcenia zawodowego została wprowadzona w 2017 roku jako część reformy szkolnictwa powszechnego. Analiza porównawcza na poziomie krajowym opracowana zostanie przez lidera – NOTUS (Barcelona).
Podczas spotkania ustalone zostały szczegóły metodologii badania oraz zarządzania projektem.

W spotkaniu wzięli udział Dominik Owczarek, Maciej Pańków i Małgorzata Koziarek reprezentujący zespół badawczy ISP. Partnerem stowarzyszonym w Polsce jest także Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Więcej o projekcie: https://www.isp.org.pl/pl/projekty/involve 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter