Raport: The European benchmark for refugee integration
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Raport: The European benchmark for refugee integration


NIEM Evaluation 1 Summary Report przedstawia kluczowe dane dotyczące zmian polityczno-prawnych w obszarze integracji osób objętych ochroną międzynarodową w 14 krajach członkowskich Unii Europejskich w latach 2017–2019.  


Raport zawiera informacje dotyczące polityk integracyjnych w Bułgarii, Czechach, Francji, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Holandii, Polsce, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji i może posłużyć jako inspiracja do wypracowania modeli kompleksowych polityk integracji osób objętych ochroną międzynarodową. 

Niniejszy raport powstał w ramach projektu NIEM (Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji), współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji). 

Pełny raport jest dostępny na stronie: http://www.forintegration.eu/pl/pub 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter