Angażowanie partnerów społecznych w zarządzanie dualnym systemem kształcenia zawodowego
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Angażowanie partnerów społecznych w zarządzanie dualnym systemem kształcenia zawodowego


Badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu.

Projekt INVOLVE ma dwa główne cele badawcze. Pierwszy z nich to analiza stopnia integrowania partnerów społecznych i ich udziału w zarządzaniu dualnymi systemami kształcenia zawodowego. Drugim jest opracowanie krajowych scenariuszy dotyczących sposobu ustanowienia integrujących struktur zarządzania dualnymi systemami kształcenia zawodowego.

Od stycznia do września 2021 r. zespół badawczy projektu prowadził badania terenowe w czterech analizowanych krajach - Grecji, Portugalii, Polsce i Hiszpanii.

Zapraszamy do zapoznania się ich wynikami, zawartymi w newsletterze Involve nr 3.
 

Involve project Newsletter 03 - PL

Zapisz się do newslettera
Newsletter