HEROS – warsztat ekspercki
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

HEROS – warsztat ekspercki


Eksperci międzynarodowego projektu HEROS spotkali się, aby przedyskutować wyzwania z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze ochrony zdrowia i sektorze opieki – w szczególności w kontekście trudności doświadczanych pod wpływem pandemii COVID-19 – w Litwe, Niemczech, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech


W dniach 20 i 21 stycznia odbył się warsztat online w projekcie HEROS – „Prognozy partnerów społecznych w kwestii zagrożeń dla zdrowia. Wielopoziomowa analiza interwencji partnerów społecznych w zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy  w celu określenia skutecznych sposobów zapewnienia lepszej ochrony pracowników w miejscu pracy”.

Celem pierwszego dnia warsztatu było przedyskutowanie bieżących prac badawczych. Eksperci koncertowali się na przedstawieniu głównych wyników przeglądu literatury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zawodów opiekuńczych w sektorze ochrony zdrowia i służb społecznych. Do głównych problemów należą do nich między innymi: zbyt mała liczba pracowników i powiązane z tym przeciążenie pracą i długie godziny pracy, niskie płace, stres i wypalenie zawodowe, a w kontekście pandemii COVID-19 wyzwaniem był początkowo brak środków ochrony osobistej, a obecnie niewystarczający poziom zaszczepienia populacji i przez to przeciążenie systemów ochrony zdrowa i opieki, a także  (abusive behaviour) skierowane wobec personelu opieki. 
Partnerzy dyskutowali także szczegóły metodologiczne planowanego badania jakościowego, w tym między innymi dobór rozmówców  kluczowymi aktorami w obu sektorach (włączając przede wszystkim reprezentatywne organizacje pracowników i pracodawców), a także scenariusze wywiadów.

Drugi dzień dedykowany był pogłębionej debacie partnerów, do której zostali zaproszeni przedstawiciele partnerów społecznych: Kristina Folkesson organizacji zrzeszającej samorządy lokalne w Szwecji / aktywna członkini HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) oraz Sylvain Renouvel – dyrektor Federacji Europejskich Przedsiębiorców Społecznych (Federation of European Social Employers). Dyskusja toczyła się wokół trzech głównych zagadnień:

•    Strukturalne wyzwania dotyczące BHP wykraczające poza kontekst pandemii COVID-19: wyzwania, przed którymi stoją pracownicy opieki w ochronie zdrowia i sektorze opieki
•    Co należy zrobić, aby przezwyciężyć te wyzwania?
•    Co jest barierą oraz co pozwala realizować „dobre” praktyki w zakresie BHP, które chronią pracowników opieki w ochronie zdrowia i w sektorze opieki? 

Uzyskane informacje z perspektywy partnerów społecznych posłużą zespołowi badawczemu do skonstruowania narzędzi badawczych i przygotowaniu do prowadzenia wywiadów indywidualnych na poziomie krajowym i UE.
Instytut Spraw Publicznych był reprezentowany na spotkaniu przez Dominika Owczarka, Macieja  Pańkowa oraz eksperta projektu - Jana Czarzastego. 

Więcej o projekcie można przeczytać pod tym linkiem: https://www.isp.org.pl/pl/projekty/heros 


Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska 


 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter