W Polsce wiele branż doświadcza deficytu wykwalifikowanych pracowników. Często muszą inwestować znaczne środki finansowe i czas w przysposabianie nowych pracowników do określonych zadań i szkolenie u nich umiejętności związanych ze specyfiką pracy w danej firmie, ponieważ wiedza i umiejętności nabyte w systemie kształcenia zawodowego są nie wystarczające. W szczególności nie nadąża on na za szybkimi zmianami technologicznymi i nie wyposaża uczniów w umiejętności społeczne ważne w środowisku pracy. Zasypanie tej luki staje się tym ważniejsze w związku z zieloną i cyfrową transformacją, która przeobraża gospodarkę, a wraz z nią rynek pracy.

Bardzo istotne staje się zatem rozwijanie dualnego kształcenia zawodowego, polegającego na naprzemiennym uczeniu teorii i szkolenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy, dzięki któremu  firmy zyskują pracowników przygotowanych odpowiednio do ich potrzeb, a młode osoby szybciej mogą znaleźć pracę.  Tymczasem, z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „INVOLVE” wynika, że  nadal stosunkowo niewiele firm – szczególnie poza rzemiosłem  – zaangażowanych jest w kształcenie dualne. Również niewiele organizacji dialogu społecznego angażuje się w działania, które umożliwia prawo oświatowe, a więc w proponowanie nowych zawodów do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, tworzenie podstaw programowych, przykładowych programów nauczania czy zadań egzaminacyjnych, a także – na poziomie lokalnym – zachęcanie szkół zawodowych  do wprowadzania nowych zawodów do swojej oferty i popularyzacji tych zawodów wśród uczniów i rodziców
Dlatego pragniemy wspólnie z Państwem przedyskutować rozwiązania, które wzmocniłyby udział partnerów społecznych w kształtowaniu oferty edukacji zawodowej i jej realizacji w formule dualnej. 

Punktem wyjścia do dyskusji będą przygotowane wcześniej wizje uczestnictwa, które prześlemy uczestnikom przed spotkaniem.

Do dyskusji zapraszamy instytucje, które odpowiadają za kształcenie zawodowe, organizacje pracodawców i pracowników, które już włączyły się  w wyżej wymienione aktywności  lub chciałyby to zrobić, a także inne podmioty, które mogą  wesprzeć dialog społeczny w rozwijaniu edukacji dualnej.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu pn. „INVOLVE. Angażowanie partnerów społecznych w kształtowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego: badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu”. Jest to przedsięwzięcie badawcze realizowane w latach 2020-21 przez jednostki badawcze z czterech krajów – Grecji, Hiszpanii, Polski i Portugalii – którego celem jest analiza funkcjonowania dualnej edukacji zawodowej, zaangażowania partnerów społecznych w jej reformy i bieżące funkcjonowanie, a także promowanie tego zaangażowania. 


PROGRAM WARSZTATU


09:00 – 09:05     Przywitanie
09:05 – 09:10      Wprowadzenie: kontekst, cele i agenda spotkania – Dominik Owczarek, Dyrektor Programu Polityki Społecznej, Instytut Spraw Publicznych
09:10 – 09:20     Szanse i wyzwania współczesnego rynku pracy.  Dlaczego warto, by partnerzy społeczni angażowali się w rozwijanie kształcenia dualnego w Polsce?  Podsumowanie wyników badań  Instytutu Spraw Publicznych - Maciej Pańków, Instytut Spraw Publicznych
09:20 – 09:50    Reaktywacja poszukiwanego zawodu – czyli  o tym, jak organizacja branżowa wpłynęła na  ofertę edukacyjną kształcenia branżowego, żeby zaradzić  deficytowi pracowników  – Sławomir Jeneralski, Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
    
Pytania i odpowiedzi (10 min)
09:50 – 10:00     Wizje uczestnictwa  partnerów społecznych w rozwijaniu kształcenia dualnego  -  wprowadzenie  do pracy warsztatowej – Małgorzata Koziarek, Instytut Spraw Publicznych
10:00 – 10:25     Analiza przedstawionych wizji  – praca w jednorodnych grupach interesariuszy
10:25 – 10:45     Przerwa
10:45 – 11:30     Co zrobić, żeby wizja stała się rzeczywistością   - DYSKUSJA PLENARNA:  droga dojścia do większego zaangażowania partnerów społecznych w rozwijaniu  dualnego kształcenia zawodowego – tworzenie scenariuszy działania
Moderacja: Małgorzata Koziarek, Maciej Pańków, Instytut Spraw Publicznych
11:30 – 11:45 Podsumowanie 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Wstępna lista zagadnień do dyskusji:
•    Jak powinna wyglądać ścieżka prowadząca do włączenia nowej profesji do klasyfikacji zawodów MEN, w jaki sposób można ją promować wśród branżowych organizacji dialogu społecznego? 
•    Jakie działania powinny nastąpić po dodaniu zawodu do klasyfikacji – tworzenie podstaw programowych, przykładowych programów kształcenia, zadań egzaminacyjnych, działań promocyjnych adresowanych do władz samorządowych, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców, inne? Jak mogą się włączyć w nie partnerzy społeczni?
•    Jakie przeszkody i trudności napotykają organizacje zaangażowane w te działania? Jakie podmioty i w jaki sposób mogą wspierać partnerów społecznych w tych wysiłkach?
•    Jaka może być rola związków zawodowych jako strony reprezentującej interesy pracowników danej branży (w tym pracowników młodocianych), zaznajomionych z problemami, potrzebami i oczekiwaniami?
•    Jak partnerzy społeczni mogą skutecznie promować zaangażowanie przedsiębiorstw w zapewnianie szkolenia praktycznego w schemacie dualnym uczniom szkół zawodowych?
•    Jakie zmiany legislacyjne ułatwiłyby angażowanie się organizacji dialogu społecznego w wyżej wymienione aktywności oraz zachęcałyby pracodawców do włączania się w zapewnianie praktycznej nauki zawodu w formule dualnej?
•    Jaką rolę mogą odegrać Sektorowe Rady ds. Kompetencji – jaka powinna być ich przyszłość, zakres branżowy?

 

Formularz rejestracji na wizytę studyjną 26 kwietnia 2022

Formularz był aktywny do 2021-12-03 23:59.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter