Wydarzenia
listopad 08 12:00

Równo, godnie i bezpiecznie. Zapobieganie zachowaniom niepożądanym – dobre praktyki

Bezpieczna przestrzeń publiczna, wolne od dyskryminacji miejsca pracy, równe traktowanie obywateli przez instytucje państwowe – to już nie tylko postulaty środowisk i organizacji działających na rzecz równości. Każdy polski pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pracy i przeciwdziałać wszelkim niepożądanym zjawiskom takim jak dyskryminacja, mobbing, molestowanie i molestowanie seksualne.

Co raz to nowe instytucje publiczne tworzą wewnętrzne regulacje i przyjmują rozwiązania zapobiegające złym praktykom. Jednocześnie z doniesień medialnych, licznych raportów czy czasem własnego doświadczenia wiemy, jak wiele jest jeszcze w tym obszarze do zrobienia. Skuteczne rozwiązania wymagają dobrych rozwiązań prawnych, zmiany kultury i standardów zarządzania oraz szerokiej edukacji na rzecz zmiany. Zaproszone do debaty przedstawiciele i przedstawicielki różnych branż i instytucji zaprezentują rozwiązania wdrażane w ich obszarach i podzielą się swoim doświadczeniem, z jakich rozwiązań możemy już czerpać a jakie zadania są nadal wyzwaniem na drodze do bezpiecznych, równych i opartej na godności relacjach społecznych w miejscach pracy, szkołach czy przestrzeni publicznej. 

REJESTRACJA

Debata z udziałem: 
- Monika Wieczorek, radczyni prawna, specjalistka prawa pracy
- Nina Gabryś, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej 
- Małgorzata Pyka, Komisja ds. Kobiet przy OPZZ
- Aleksandra Kuzaj-Kosek, konsultantka i ekspertka praktyk anty-mobbingowych, platforma GOFAIR
- Aneta Thieme, Centrum Praw Kobiet, koordynatorka szkoleń kampanii Stand Up przeciw molestowaniu w miejscach publicznych 
Moderacja: Małgorzata Kopka-Piątek, Instytut Spraw Publicznych 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Set the tone”.

REJESTRACJA

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter