Wydarzenia
czerwiec 29 12:30

Polacy i Niemcy – jak dalecy, jak bliscy. Barometr Polska-Niemcy 2022

Miejsce:
Centrum Konferencyjne „Zielna”, ul. Zielna 37 Warszawa

Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Deutsches Polen-Institut, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na prezentację wyników i debatę.

Tegoroczne badanie Barometru Polska-Niemcy przebiegało po raz kolejny w wyjątkowych okolicznościach. Rok temu, badanie odbywało się w czasie pandemii Covid 19, która miała bardzo duży wpływ na oba społeczeństwa – politykę, gospodarkę i kwestie polityk społecznych. W tym roku, realizacja badania nastąpiła na krótko przed rosyjską napaścią na Ukrainę, która jeszcze głębiej niż pandemia oddziaływała i oddziałuje na politykę obu krajów oraz na dialog polityczny między nimi. Reakcjom obu społeczeństw na wojnę w naszym najbliższym sąsiedztwie poświęciliśmy specjalne wydanie Barometru Polska-Niemcy, oparte o badania przeprowadzone zarówno przed jak i po rozpoczęciu działań wojennych. W regularnym badaniu przedstawiamy wyniki tej części analiz, które dotyczą spraw bezpośrednio niepowiązanych z wojną, takich jak źródła wiedzy naszych społeczeństw o sobie wzajemnie, poziom dystansu społecznego czy wzajemne sympatie. 

Podczas prezentacji i dyskusji odniesiemy się do obu wątków i spróbujemy pokazać, jak wojna w Ukrainie wpływa na stosunki polsko-niemieckie i wzajemne postrzeganie oraz jakie znaczenie mają tu takie zmienne, jak korzystanie z konkretnych źródeł informacji czy preferencje polityczne.

12:00      Rejestracja, powitalny poczęstunek

12:30     Powitanie 

David Gregosz, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

12:40    Prezentacja wyników badań

Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Dr Agnieszka Łada-Konefał, Wicedyrektor, Deutsches Polen-Institut

13:00      Komentarze 

David Gregosz, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Dr Agnieszka Łada-Konefał, Wicedyrektor, Deutsches Polen-Institut 

Moderacja: Małgorzata Kopka-Piątek, Dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

13:30 Pytania i dyskusja z publicznością 

Wydarzenie odbywa się w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym. 

Prosimy o rejestrację do 27 czerwca

 
„Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Pollaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W 2013 i 2016 roku badanie przeprowadzono także we współpracy z Fundacją Bertelsmanna. W 2018 roku partnerem tego projektu badawczego była Fun¬dacja Körbera, od 2019 – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2020 roku partnerem jest także Deutsches Polen-Institut w Darmstadt.Klauzula informacyjna RODO

 

Polacy i Niemcy – jak dalecy, jak bliscy. Barometr Polska-Niemcy 2022

Formularz był aktywny do 2022-06-27 23:59.
Zapisz się do newslettera
Newsletter