Warunkiem urzeczywistnienia dostępu obywateli do prawa jest zapewnienie usług poradniczych. Potrzeba ta od kilkudziesięciu lat motywuje podmioty trzeciego sektora oraz wydziały prawa szkół wyższych w Polsce do organizowania efektywnej oddolnej pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Ponad osiem lat temu szereg fundacji i stowarzyszeń zdecydowało się na kontynuację obranej misji w ramach nowych przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, jako pierwszej dedykowanej ustawy  o zasięgu ogólnokrajowym. W świadczenie regularnych usług aktywnie włączyli się również przedstawiciele samorządów adwokatów i radców prawnych oraz mediatorzy. Obecnie funkcjonuje ponad 1500 punktów, z dyżurami przez pięć dni w tygodniu, dostępnymi dla mieszkańców wszystkich powiatów. 

Aktualnie z rozmów i konsultacji społecznych, prowadzonych nie tylko przy okazji prac legislacyjnych, wyłaniają się liczne wnioski i sugestie, a także pewna zbieżna wizja rozwoju systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
 
W trakcie najbliższego seminarium chcemy zastanowić się, jakimi metodami poszerzyć realny dostęp do prawa, by państwo gwarantowało najwyższą jakość usług poradniczych wszystkim potrzebującym tego wsparcia. 

Program

13:00 Powitanie gości
Jacek Kucharczyk – Prezes Instytutu Spraw Publicznych

13:10 Wystąpienie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Wprowadzenie do dyskusji
Obszary newralgiczne systemu NPP NPO z punktu widzenia zakresu świadczonych usług wraz z kierunkami proponowanych zmian przepisów          
Aleksandra Różycka

14:00 Dyskusja panelowa dotycząca sposobów zapewniania odpowiedniego zakresu usług NPP NPO
Przedstawiciele organizacji poradniczych

15.20 Podsumowanie 
Perspektywy debaty o poszerzaniu dostępu do prawa z udziałem organizacji i przedstawicieli samorządów prawniczych, adwokatów i radców prawnych.


Prosimy o rejestrację za pomocą formularza online do 24 kwietnia 2024 r. Link do udziału w spotkaniu prześlemy na podany w rejestracji adres email.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, www.aktywniobywatele.org.pl 

Metody upowszechniania wysokiej jakości i pełnego zakresu usług w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Formularz był aktywny do 2024-04-24 10:00.
Zapisz się do newslettera
Newsletter