Wydarzenia
marzec 03 14:00

BRAIN DRAIN – BRAIN GAIN – BRAIN EXCHANGE Migranci wykwalifikowani w Polsce i Niemczech

Miejsce:
Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Spadek ludności w wieku produkcyjnym i intensywność tego procesu będzie w Europie w nadchodzących dziesięcioleciach bardzo zauważalnym zjawiskiem. Według danych Komisji Europejskiej, prawie jedna trzecia Europejczyków w 2060 r. będzie w wieku ponad 65 lat, a udział osób w wieku 15-64 lat spadnie z 67% do 56%. Analizy wskazują, że do 2060 roku odsetek osób w wieku produkcyjnym w Niemczech zmniejszy się o 28.8%, a w Polsce o 34.5%. Imigracja jest postrzegana jako jedno z rozwiązań tego problemu.

W 2009 r. przyjęta została dyrektywa UE w sprawie niebieskiej karty, która miała na celu ułatwienia pozyskanie (wysoko) wykwalifikowanych migrantów spoza UE, którzy mogą przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności UE oraz niwelowania problemu niedoborów na rynku pracy oraz kosztów starzenia się społeczeństwa. Niektóre z krajów UE korzystają z obecnie funkcjonującego systemu w sposób bardzo efektywny, inne preferują krajowe rozwiązania.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker uczynił „nową politykę dotyczącą legalnej migracji” jednym ze swoich dziesięciu priorytetów, podkreślając m.in. potrzebę przeglądu przepisów dotyczących migrantów (wysoko) wykwalifikowanych. Wiosną 2016 r. Komisja Europejska  przedstawi zapewne wytyczne dotyczące zmiany istniejących rozwiązań, by uczynić ten system bardziej skuteczniejszym. Celem podejmowanych działań jest sprawienie, aby Europa stała się równie atrakcyjna dla tej grupy pracowników, jak np. Australia, Kanada czy Stany Zjednoczone.

Konferencja podejmie temat wykwalifikowanych migrantów z perspektywy Polski i Niemiec i dotyczyć będzie migracji siły roboczej spoza UE. Wspólnie z ekspertami z Polski, Niemiec i Komisji Europejskiej poszukamy odpowiedzi na poniższe pytania:
 • Czy pozyskiwanie migrantów wykwalifikowanych jest efektywnym sposobem rozwiazywania problemów rynku pracy w Polsce i Niemczech?
 • Jakie są najbardziej skuteczne narzędzia mające na celu przyciąganie i integrację wykwalifikowanych migrantów? Czego możemy się nauczyć od takich krajów jak USA, Kanada czy Australia?
 • Jak ważną rolę w kwestii przyciągania i utrzymania pracowników wykwalifikowanych pełni w Polsce i Niemczech tzw. kultura przyjęcia?
 • Jak uczynić z niebieskiej karty bardziej atrakcyjny instrument przyciągania (wysoko) wykwalifikowanych migrantów do Polski i Niemiec?
 • Uznawanie kwalifikacji nadal jest istotną przeszkodą na drodze do przyjęcia wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. W jaki sposób można usprawnić w Polsce i Niemczech współpracę między władzami imigracyjnymi, służbami zatrudnienia a organami uznającymi kwalifikacje?

PROGRAM

 
13.30 – 14.00 Rejestracja i poczęstunek
 
14.00 – 14.15 Otwarcie konferencji
 • Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
 • Martin Koppernock, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Roland Feicht, Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie
14.15 – 15.15 Wystąpienia wprowadzające
 • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Thorben Albrecht, Sekretarz Stanu, Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
15.15 – 17.00 Komentarze i dyskusja
 • Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan
 • Vera Egenberger, Federacja Niemieckich Związków Zawodowych
 • Uwe Hunger, Uniwersytet w Siegen 
 • Rafał Janas, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Moderacja: Justyna Segeš Frelak, Instytut Spraw Publicznych

Na konferencję zapraszają: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie
Rejestracja otwarta do 1 marca 2016 r.

Link do wydarzenia na FB

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter